Houby a alkohol: extrakt Reishi chrání mozek při konzumaci alkoholu

Medicinální houby mohou prospívat zdraví v řadě oblastí. Využívaný je i extrakt Reishi, který vyniká antioxidačními, ale také protirakovinnými účinky. Kromě toho umí působit na imunitu. Vědci také dokázali, že extrakt z Reishi přispívá k ochraně mozku při požívání alkoholu.

Extrakt Reishi

Reishi neboli latinsky Ganoderma lucidum, česky také lesklokorka lesklá má v tradiční čínské medicíně bohaté využití. Kromě péče o imunitu dokáže působit i na hladinu cukrů a cholesterolu v krvi. To jsou velmi důležité hodnoty, které pak mají v důsledku vliv na různé další civilizační choroby.

Houby a alkohol

Západní medicína se snaží hledat kromě chemických preparátů také mezi přírodními látkami takové, které by mohly být prospěšné lidskému organismu. I lesklokorka lesklá se dostala do okruhu poměrně často zkoumaných pokladů přírody.

V jedné ze studií byl zkoumáno právě vzájemné působení medicinálních hub a alkoholu. Alkohol má při dlouhodobé konzumaci na lidský organismus velmi devastující vliv. Nejen, že je toxický do té míry, že poškozuje mozkovou tkáň a současně dochází k negativní činnosti volných kyslíkových radikálů. Nadměrné požívání alkoholu také škodlivě působí na ledviny, žaludek nebo slinivku. Kromě mozku působí dlouhodobá vyšší konzumace alkoholu velmi negativně i na jaterní tkáň. V důsledku odumření nebo poškození jaterních buněk dochází k fibróze, která někdy dokonce přechází v jaterní cirhózu (poruchu struktury jater).

Studie zkoumala vztah Reishi a alkoholu

V již zmíněné studii (Neurometabolic Effect of Altaian Fungus Ganoderma lucidum) byly krysy rozděleny do tří skupin. Jedna skupina dostávala vodu, další alkohol a třetí skupina dostávala alkohol, ke kterému byl přidán vodný extrakt z Reishi. Extrakt Reishi krysy konzumovaly 6 dnů před požitím alkoholu a braly ho ještě 3 týdny po konzumaci alkoholu. Na konci testů proběhlo vyhodnocení, při kterém byla zkoumána nejen mozková kůra, ale také byly provedeny krevní testy a odebrána jaterní tkáň. Krysy, které dostávaly společně s alkoholem i extrakt Reishi, měly lepší energetické zásobení v mozku, zato menší množství inhibičních neurotransmiterů a nižší koncentraci laktátu. Krysy, které nedostávaly Reishi na tom byly mnohem hůře.

Z této studie je zřejmé, že Reishi má na činnost mozku v souvislosti s alkoholem velmi pozitivní vliv. Zajišťuje lepší zásobení mozku a snižuje pravděpodobnost jeho poškození. Dochází k jeho ochraně, stejně jako k ochraně jater.

K tomu je třeba připočíst již dříve zjištěné schopnosti Reishi jako jsou antioxidační vlastnosti a také ochrana ledvin a slinivky. Z těchto důvodů se lze domnívat, že medicinální houby, speciálně Reishi, mají ochranný vliv při konzumaci alkoholu nejen na činnost mozku, ale i dalších orgánů.

Zkusili jste už podpořit vaše zdraví třeba právě extraktem z Reishi?

Studie ukazují, že extrakt Reishi prospívá pacientům s cukrovkou

Reishi patří mezi medicinální houby nejčastěji využívané pro lidský organismus. Již po tisíc let s nimi pracuje tradiční čínská medicína. Extrakt Reishi má řadu různých schopností, pomáhá také při cukrovce.

Léky na cukrovku

Diabetes mellitus neboli cukrovka spojuje několik nemocí s různým původem vzniku, přičemž společnou mají zvýšenou hladinu cukru v krvi (hyperglykémie). Ta vzniká nedostatečnou tvorbou nebo účinkem inzulínu. Diabetes mellitus především rozdělujeme na cukrovku I. typu a cukrovku II. typu. I. typ se léčí inzulínem a jedná se o autoimunitní onemocnění. U II. typu hraje roli především změna životního stylu a případně léky na cukrovku. Kromě obvyklé léčby mohou ovlivnit hladinu cukru v krvi také medicinální houby jako třeba Chaga nebo Reishi.

Reishi – cukrovka

Reishi patří mezi medicinální houby, které se poměrně často podrobně zkoumají. Kromě toho, že má Reishi například antioxidační nebo imunomodulační vlastnosti, prospívá i při snižování cholesterolu nebo právě při cukrovce. Významný je její protidiabetický účinek.

Vztah Reishi – cukrovka je velmi významný a je častým předmětem studií. Klinické studie prokázaly schopnost této medicinální houby působit na zlepšení psychického a fyzického stavu a také bránit organismus před civilizačními chorobami. Sem patří také cukrovka II. typu.

Ve studii bylo zkoumáno 26 pacientů, kteří měli nadváhu, vyšší krevní tlak, vyšší glykémii a tuky v krvi. 12 týdnů dostávali denně placebo nebo 1,44 g Reishi. Studie prokázala antidiabetické účinky Reishi a kromě toho schopnost snižovat riziko vzniku a rozvíjení kardiovaskulárních nemocí. (Study of potential cardioprotective effects of Ganoderma lucidum (Lingzhi): results of a controlled human intervention trial. Br J Nutr. 2012 Apr;107(7):1017-27.)

V jedné z dalších studií dostávaly myši s cukrovkou II. typu 4 díly z polysacharidů Reishi a sledoval se jejich vliv. Použitý extrakt působil velmi dobře na pokles glykémie (dochází k ní po jídle). Důležité přitom je, aby nebyla příliš vysoká, což se podařilo. Glykémie nevzrostla, protože poklesla aktivita příslušných enzymů v játrech, zato vzrostla činnost enzymů, které upravují glykémii. Výsledkem bylo také to, že buňky mohly přijmout větší množství glukózy s ohledem na vyšší počet receptorů pro glukózu.

Také se po jídle nadměrně neuvolnil inzulin, ani nevzrostl objem tukové tkáně v těle. Hladina rezistinu, která má vliv na inzulinovou rezistenci, poklesla a glukóza se mohla lépe dostat do buněk, aby reagovaly na inzulin. Antidiabetic activity of Ganoderma lucidum polysaccharides F31 down-regulated hepatic glucose regulatory enzymes in diabetic mice. J Ethnopharmacol. 2016 Nov 27. pii: S0378-8741(16)32110-9.)

Extrakt Reishi

Jak je z uvedených informací vidět, extrakt Reishi dokáže být při cukrovce velmi prospěšný. Jednak snižuje rezistenci na inzulín a také snižuje glykémii. Po jídle zabraňuje přílišnému vzrůstu glykémie a uvolnění inzulinu.

Jak dosáhnout zlepšení paměti a koncentrace? Pomohou medicinální houby

Výzkumy potvrdily, že lidská paměť má úžasné schopnosti. Pokud se ale necvičí, její spolehlivost při vybavování informací není úplně ideální. Je řada způsobů, jak docílit zlepšení paměti.

Zlepšení paměti

Paměť mohou narušit degenerační procesy v mozku, ale také k nim může dojít po úrazech nebo při užívání škodlivých látek. Proto je o paměť zapotřebí pečovat nejen preventivně, ale také cíleně při problémech.

Co je dobré na zlepšení paměti

Zlepšení paměti se může docílit tréninkem mozku, ale také konzumací některých přírodních látek jako je ginkgo biloba. Pomoci mohou třeba i potraviny, které obsahují omega 3 mastné kyseliny, které umožňují prokrvení mozku, čímž se posiluje ​​schopnost pamatovat si potřebné informace. Tradiční čínská medicína po léta využívá schopností medicinální houby Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá). Osvědčil se také Coriolus nebo Hericium.

Vědci zjišťují zlepšení paměti pomocí medicinálních hub

Při pokusech na myších bylo potvrzeno, že extrakt z hub rodu Ganoderma vykazuje velmi silné antioxidační vlastnosti, ochraňuje mozkovou tkáň a funkce mozku jsou pak mnohem lepší.

Extrakt z houby je schopen tlumit aktivitu acetylcholinestrázy, která škodí omezováním působení acetylcholinu. Ten je totiž zodpovědný za přenos vzruchů v mozku. Myši byly vystaveny účinkům skopolaminu, který oslabuje paměť a způsobuje amnézii. Když myši předem dostaly extrakt, nebyl účinek skopolaminu prakticky zjistitelný. (Biomed Pharmacother. 2017 Aug;92:1055-1061.)

Coriolus a ginkgo chrání mozek

Coriolus a ginkgo chrání mozek před poškozením, pak nedochází k rozvoji demence. Vliv na degenerativní onemocnění mozku (Alzheimerovu chorobu) byl zkoumán na myších, které dostávaly kombinaci extraktů z Coriolu a ginkga. Extrakty byly účinné i samy o sobě, ale protože spolu spolupracovaly, byl efekt větší. Myším se zlepšily mozkové funkce. Jak Coriolus, tak ginkgo biloba obsahují flavonoidy, což jsou silné antioxidanty. Jsou schopny podpořit přirozenou antioxidační činnost těla a kromě toho zmenšují zánětlivou odpověď mozku. Tím pádem dojde k poklesu poškozených neuronů a příliš se nezvýší koncentrace prozánětových cytokinů IL-1β, IL-6 a TNF-α. (Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.)

Na lepší rozpoznávací paměť Hericium

Ani další medicinální houba, Hericium, nezůstává pozadu. Tato chutná houba vzhledem připomínající mořský korál využívá tradiční čínská medicína také na zlepšení paměti. Podle vědeckých zjištění Hericium upravuje činnost imunitního systému a vykazuje i antioxidační účinky. Významný je jeho vliv na nervovou soustavu. Podporuje tvorbu růstového neurálního faktoru a také přispívá k regeneraci a ochraně nervového systému.

Ve studii na myších bylo zjištěno, že konzumace Hericia posiluje rozpoznávací paměť. Vzrostla nervová spojení, kromě toho nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky. (Evid Based Complement Alternat Med 2017, 3864340. 2017 Jan 01.)

Hericium stimuluje nervovou soustavu

Podle známého mykologa, Paula Stametse, má lví hříva schopnost stimulovat nervovou soustavu a lidskou paměť. Na webu Huffington Post popsal neuroprotektivní účinky Hericia. Na toto téma bylo provedeno za posledních 11 let asi 12 studií. V Japonsku byla uskutečněna klinická stude s informací, že se u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI) při konzumaci Hericia projevily výrazně pozitivní účinky.

Při studii na myších bylo při užívání Hericia zjištěno, že jejich orientace v bludišti byla mnohem lepší a myši navíc byly zvídavější.

Kromě toho vidí Paul Stamets prospěšnost lví hřívy také při úzkostech, depresích a špatné koncentraci.

Známý mykolog vidí možnost využití Hericia u Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních chorob, u Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a pro dosažení duševní svěžesti. (http://www.huffingtonpost.com/paul-stamets/mushroom-memory_b_1725583.html).

Zdá se tedy, že má smysl pokračovat ve zkušenostech tradiční čínské medicíny s medicinálními houbami, které jsou podpořeny výzkumy

Hypertenze, vysoký tlak – zjistěte které houby mohou pomoci?

Hypertenze neboli vysoký tlak podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) postihuje 1 ze 3 dospělých. Důsledkem toho pak srdce vyvíjí větší činnost a stoupá riziko infarktu, mrtvice a tvorby aneurysmat.

SOUČASNÝ VÝZKUM HUB ODHALUJE ÚČINKY NA VYSOKÝ TLAK

Krev v oběhové soustavě vyvíjí podobný tlak na stěny cév jako je tomu u vody, která protéká hadicí. Pokud se zvýší objem krve nebo se zmenší velikost cévy, krevní tlak vzroste. Krevní tlak může zvýšit vysoký krevní cukr a nahromadění cholesterolového plaku v tepnách. Hypertenze se ale objevuje i u osob, které mají v oběhovém systému zdravou hladinu cukru a cholesterolu.

(Pokračování textu…)

Zdravý spánek – detox mozku

Spánek a pozoruhodný glymfatický systém

Zdravý spánek souvisí s glymfatickým systémem což je spletité řečiště mikroskopických skulin v mozkové tkáni. Nejedná se přitom o pravý lymfatický systém, protože systém štěrbin mají na starost gliové buňky. Odtud název: glymfatický systém. Mikroskopickými prostory proniká mozkomíšní mok z mozkových komor, což jsou vlastně velké dutiny. Díky glymfatickému systému připomíná mozek houbu, která pohlcuje mozkomíšní mok. Prázdným prostorám glymfatického systému odpovídá zhruba jedna pětina celkového objemu mozku.

(Pokračování textu…)

Cholesterol – aktuální výzkum přináší informace o účinku hub na cholesterol

Cholesterol pro lidský život

Cholesterol má pro lidský organismus obrovský význam. Jedná se o stavební kámen steroidních hormonů (např. estrogenu a testosteronu), vitaminu D i žlučových kyselin. Stará se o regulaci fluidity buněčných membrán, napomáhá vnitrobuněčnému transportu a buněčné signalizaci. Je hlavní složkou myelinových pochev nervové soustavy. Na hladinu cholesterolu má vliv i strava, ale většinou je syntetizován v těle. Cholesterol je stejný, ale přenáší se různými komplexy bílkovin a tuků (lipoproteiny), ty se liší hustotou. Existuje vysokodenzitní lipoprotein (HDL) – lidově nazývaný „hodný” a nízkodenzitní lipoprotein (LDL) – bývá označován jako „špatný“ cholesterol. Jedná se o dva zástupce z množství druhů lipoproteinů, které se starají o přepravu cholesterolu po celém těle.

(Pokračování textu…)

Detox s pomocí hub – Reishi při detoxikaci a omlazení těla

PODLE VÝZKUMU REISHI POMÁHÁ PŘI DETOXIKACI A OMLAZENÍ ORGANIZMU

Podstatnou součástí péče o zdraví je i detox organizmu, aby se tak napravily důsledky škodlivého vlivu ze životního prostředí. Do naší pokožky se dostávají plastifikátory, ale také vzduch, který vdechujeme. Ten obsahuje dioxiny a další karcinogeny, v mateřském mléce se dají nalézt halogenované uhlovodíky a v bio zelenině se mohou vyskytovat těžké kovy a jiné látky, které našim orgánům škodí. Mnohem více než v minulosti jsme vystaveni většímu množství toxinů a játra někdy mají problém zvládnout tuto nálož toxinů. Chronickým působením toxinů podle vědců vzniká řada nemocí, včetně Alzheimerovy choroby, cirhózy jater a rakoviny. Detoxikační systém těla ale mohou posílit některé potraviny a doplňky stravy, jako léčivé houby.

(Pokračování textu…)

Lesklokorka lesklá – houba reishi. Co říkají o reishi odborníci? 108 odkazů

Lesklokorka lesklá – reishi a studie

Lesklokorka lesklá – houba reishi studie ukazují, že prospívá lidem postiženým mnoha nemocemi od vysokého krevního tlaku po AIDS

Jelikož je Lesklokorka lesklá ve starověké východní medicíně oslavována jako „houba nesmrtelnosti“ a „lék králů“, čekali byste, že vašemu zdraví ohromně prospěje, že? Vaše předpoklady jsou správné. Tato ceněná houba může podporovat imunitní systém, bojovat s rakovinou, zvrátit nemoci srdce, zklidňovat nervy a ulevovat od alergií a zánětů.

Reishi opravdu zní jako všelék,“ píše ve své knize „New Whole Foods Encyclopedia“ Rebecca Wood. Dále popisuje široké spektrum využití reishi: „Imunostimulant, pomáhá lidem s AIDS, syndromem zvýšené propustnosti střeva, virem Epstein-Barrové, chronickou bronchitidou a jinými infekčními onemocněními. Používá se k podpoře spánku, jako diuretikum, jako laxativum a ke snížení cholesterolu.“ Zdálo by se, že to snad ani nemůže být pravda.

Jak může jedna houba lidskému tělu prospívat tolika různými způsoby? Tradiční východní lékařská věda vysvětluje široké spektrum medicínských použití reishi možná lépe než by kdy dokázala konvenční medicína. Podle východního smýšlení se tělo musí bránit hrozbám narušujícím jeho „rovnováhu“. Tyto hrozby mohou být fyzické, jako viry a bakterie, které způsobují infekce; emoční, jako stresory, které způsobují úzkost; nebo energetické, které snižují ostražitost. Ať už jde o jakoukoli hrozbu, Lesklokorka lesklá pomáhá tělu udržet obranu proti těmto hrozbám, a tím pomáhá udržet rovnováhu v těle. Z tohoto pohledu znamenají nemoci jako onemocnění srdce a rakovina, že tělo není v rovnováze, a proto lék, který rovnováhu podporuje, jako reishi, může pomáhat při tolika různých obtížích.

(Pokračování textu…)

Alzheimerova choroba – jak si udržet zdraví? Pomocí regenerace mozku

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je onemocnění mozku při kterém dochází k degeneraci nervových buněk v mozku. Dochází k úbytku těchto buněk v některých částech mozku. Tím dochází k postupné ztrátě kognitvních funkcí. Projevuje se poruchami paměti, ale i intelektuálních schopností a chátrání fyzického těla. Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.

Alzheimerova choroba – typické příznaky

(Pokračování textu…)

Význam hub shiitake a reishi vzhledem k cukrovce

Cukrovka neboli diabetes mellitus je souhrnným názvem pro soubor metabolických onemocnění, jejichž průvodním znakem je zvýšená hladina cukru v krvi. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí [1] se v USA týká 25,8 miliónů osob (8,3 % obyvatel). Ve statistice příčin smrti zaujímá smutné sedmé místo. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2013 u nás nemocných cukrovkou 861 647, zatímco v roce 2010 se jednalo o 60 tisíc nižší číslo: 806 230 pacientů.

V zásadě se toto onemocnění především dělí na dva hlavní typy: cukrovku 1. typu, kterou způsobuje genetika, na cukrovku 2. typu, která je získaná. Tomuto typu je možno předejít. Velký podíl na tomto stavu může mít nadbytečná konzumace tuků a sacharidů, pokud ji nevyvažujete dostatečným cvičením. Receptem na předcházení tomuto onemocnění je konzumace zdravé stravy a dostatek pohybu. Výzkum ukázal, že nástup cukrovky může oddálit konzumace určitých druhů hub, pacientům s cukrovkou ale také napomůže s hlídáním optimální hladiny krevního cukru.

(Pokračování textu…)