Studie ukazují, že extrakt Reishi prospívá pacientům s cukrovkou

Reishi patří mezi medicinální houby nejčastěji využívané pro lidský organismus. Již po tisíc let s nimi pracuje tradiční čínská medicína. Extrakt Reishi má řadu různých schopností, pomáhá také při cukrovce.

Léky na cukrovku

Diabetes mellitus neboli cukrovka spojuje několik nemocí s různým původem vzniku, přičemž společnou mají zvýšenou hladinu cukru v krvi (hyperglykémie). Ta vzniká nedostatečnou tvorbou nebo účinkem inzulínu. Diabetes mellitus především rozdělujeme na cukrovku I. typu a cukrovku II. typu. I. typ se léčí inzulínem a jedná se o autoimunitní onemocnění. U II. typu hraje roli především změna životního stylu a případně léky na cukrovku. Kromě obvyklé léčby mohou ovlivnit hladinu cukru v krvi také medicinální houby jako třeba Chaga nebo Reishi.

injekční stříkačka a glukometr

Reishi – cukrovka

Reishi patří mezi medicinální houby, které se poměrně často podrobně zkoumají. Kromě toho, že má Reishi například antioxidační nebo imunomodulační vlastnosti, prospívá i při snižování cholesterolu nebo právě při cukrovce. Významný je její protidiabetický účinek.

Vztah Reishi – cukrovka je velmi významný a je častým předmětem studií. Klinické studie prokázaly schopnost této medicinální houby působit na zlepšení psychického a fyzického stavu a také bránit organismus před civilizačními chorobami. Sem patří také cukrovka II. typu.

Ve studii bylo zkoumáno 26 pacientů, kteří měli nadváhu, vyšší krevní tlak, vyšší glykémii a tuky v krvi. 12 týdnů dostávali denně placebo nebo 1,44 g Reishi. Studie prokázala antidiabetické účinky Reishi a kromě toho schopnost snižovat riziko vzniku a rozvíjení kardiovaskulárních nemocí. (Study of potential cardioprotective effects of Ganoderma lucidum (Lingzhi): results of a controlled human intervention trial. Br J Nutr. 2012 Apr;107(7):1017-27.)

V jedné z dalších studií dostávaly myši s cukrovkou II. typu 4 díly z polysacharidů Reishi a sledoval se jejich vliv. Použitý extrakt působil velmi dobře na pokles glykémie (dochází k ní po jídle). Důležité přitom je, aby nebyla příliš vysoká, což se podařilo. Glykémie nevzrostla, protože poklesla aktivita příslušných enzymů v játrech, zato vzrostla činnost enzymů, které upravují glykémii. Výsledkem bylo také to, že buňky mohly přijmout větší množství glukózy s ohledem na vyšší počet receptorů pro glukózu.

Také se po jídle nadměrně neuvolnil inzulin, ani nevzrostl objem tukové tkáně v těle. Hladina rezistinu, která má vliv na inzulinovou rezistenci, poklesla a glukóza se mohla lépe dostat do buněk, aby reagovaly na inzulin. Antidiabetic activity of Ganoderma lucidum polysaccharides F31 down-regulated hepatic glucose regulatory enzymes in diabetic mice. J Ethnopharmacol. 2016 Nov 27. pii: S0378-8741(16)32110-9.)

Extrakt Reishi

Jak je z uvedených informací vidět, extrakt Reishi dokáže být při cukrovce velmi prospěšný. Jednak snižuje rezistenci na inzulín a také snižuje glykémii. Po jídle zabraňuje přílišnému vzrůstu glykémie a uvolnění inzulinu.

serial-reishi-button

Jak dosáhnout zlepšení paměti a koncentrace? Pomohou medicinální houby

zlepšení paměti

Výzkumy potvrdily, že lidská paměť má úžasné schopnosti. Pokud se ale necvičí, její spolehlivost při vybavování informací není úplně ideální. Je řada způsobů, jak docílit zlepšení paměti.

Zlepšení paměti

Paměť mohou narušit degenerační procesy v mozku, ale také k nim může dojít po úrazech nebo při užívání škodlivých látek. Proto je o paměť zapotřebí pečovat nejen preventivně, ale také cíleně při problémech.

Co je dobré na zlepšení paměti

Zlepšení paměti se může docílit tréninkem mozku, ale také konzumací některých přírodních látek jako je ginkgo biloba. Pomoci mohou třeba i potraviny, které obsahují omega 3 mastné kyseliny, které umožňují prokrvení mozku, čímž se posiluje ​​schopnost pamatovat si potřebné informace. Tradiční čínská medicína po léta využívá schopností medicinální houby Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá). Osvědčil se také Coriolus nebo Hericium.

serial-reishi-button

Vědci zjišťují zlepšení paměti pomocí medicinálních hub

Při pokusech na myších bylo potvrzeno, že extrakt z hub rodu Ganoderma vykazuje velmi silné antioxidační vlastnosti, ochraňuje mozkovou tkáň a funkce mozku jsou pak mnohem lepší.

Extrakt z houby je schopen tlumit aktivitu acetylcholinestrázy, která škodí omezováním působení acetylcholinu. Ten je totiž zodpovědný za přenos vzruchů v mozku. Myši byly vystaveny účinkům skopolaminu, který oslabuje paměť a způsobuje amnézii. Když myši předem dostaly extrakt, nebyl účinek skopolaminu prakticky zjistitelný. (Biomed Pharmacother. 2017 Aug;92:1055-1061.)

Coriolus a ginkgo chrání mozek

Coriolus a ginkgo chrání mozek před poškozením, pak nedochází k rozvoji demence. Vliv na degenerativní onemocnění mozku (Alzheimerovu chorobu) byl zkoumán na myších, které dostávaly kombinaci extraktů z Coriolu a ginkga. Extrakty byly účinné i samy o sobě, ale protože spolu spolupracovaly, byl efekt větší. Myším se zlepšily mozkové funkce. Jak Coriolus, tak ginkgo biloba obsahují flavonoidy, což jsou silné antioxidanty. Jsou schopny podpořit přirozenou antioxidační činnost těla a kromě toho zmenšují zánětlivou odpověď mozku. Tím pádem dojde k poklesu poškozených neuronů a příliš se nezvýší koncentrace prozánětových cytokinů IL-1β, IL-6 a TNF-α. (Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.)

Na lepší rozpoznávací paměť Hericium

Ani další medicinální houba, Hericium, nezůstává pozadu. Tato chutná houba vzhledem připomínající mořský korál využívá tradiční čínská medicína také na zlepšení paměti. Podle vědeckých zjištění Hericium upravuje činnost imunitního systému a vykazuje i antioxidační účinky. Významný je jeho vliv na nervovou soustavu. Podporuje tvorbu růstového neurálního faktoru a také přispívá k regeneraci a ochraně nervového systému.

Ve studii na myších bylo zjištěno, že konzumace Hericia posiluje rozpoznávací paměť. Vzrostla nervová spojení, kromě toho nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky. (Evid Based Complement Alternat Med 2017, 3864340. 2017 Jan 01.)

Hericium stimuluje nervovou soustavu

Podle známého mykologa, Paula Stametse, má lví hříva schopnost stimulovat nervovou soustavu a lidskou paměť. Na webu Huffington Post popsal neuroprotektivní účinky Hericia. Na toto téma bylo provedeno za posledních 11 let asi 12 studií. V Japonsku byla uskutečněna klinická stude s informací, že se u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI) při konzumaci Hericia projevily výrazně pozitivní účinky.

Při studii na myších bylo při užívání Hericia zjištěno, že jejich orientace v bludišti byla mnohem lepší a myši navíc byly zvídavější.

Kromě toho vidí Paul Stamets prospěšnost lví hřívy také při úzkostech, depresích a špatné koncentraci.

Známý mykolog vidí možnost využití Hericia u Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních chorob, u Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a pro dosažení duševní svěžesti. (http://www.huffingtonpost.com/paul-stamets/mushroom-memory_b_1725583.html).

Zdá se tedy, že má smysl pokračovat ve zkušenostech tradiční čínské medicíny s medicinálními houbami, které jsou podpořeny výzkumy.

serial-reishi-button