Jak dosáhnout zlepšení paměti a koncentrace? Pomohou medicinální houby

zlepšení paměti

Výzkumy potvrdily, že lidská paměť má úžasné schopnosti. Pokud se ale necvičí, její spolehlivost při vybavování informací není úplně ideální. Je řada způsobů, jak docílit zlepšení paměti.

Zlepšení paměti

Paměť mohou narušit degenerační procesy v mozku, ale také k nim může dojít po úrazech nebo při užívání škodlivých látek. Proto je o paměť zapotřebí pečovat nejen preventivně, ale také cíleně při problémech.

Co je dobré na zlepšení paměti

Zlepšení paměti se může docílit tréninkem mozku, ale také konzumací některých přírodních látek jako je ginkgo biloba. Pomoci mohou třeba i potraviny, které obsahují omega 3 mastné kyseliny, které umožňují prokrvení mozku, čímž se posiluje ​​schopnost pamatovat si potřebné informace. Tradiční čínská medicína po léta využívá schopností medicinální houby Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá). Osvědčil se také Coriolus nebo Hericium.

serial-reishi-button

Vědci zjišťují zlepšení paměti pomocí medicinálních hub

Při pokusech na myších bylo potvrzeno, že extrakt z hub rodu Ganoderma vykazuje velmi silné antioxidační vlastnosti, ochraňuje mozkovou tkáň a funkce mozku jsou pak mnohem lepší.

Extrakt z houby je schopen tlumit aktivitu acetylcholinestrázy, která škodí omezováním působení acetylcholinu. Ten je totiž zodpovědný za přenos vzruchů v mozku. Myši byly vystaveny účinkům skopolaminu, který oslabuje paměť a způsobuje amnézii. Když myši předem dostaly extrakt, nebyl účinek skopolaminu prakticky zjistitelný. (Biomed Pharmacother. 2017 Aug;92:1055-1061.)

Coriolus a ginkgo chrání mozek

Coriolus a ginkgo chrání mozek před poškozením, pak nedochází k rozvoji demence. Vliv na degenerativní onemocnění mozku (Alzheimerovu chorobu) byl zkoumán na myších, které dostávaly kombinaci extraktů z Coriolu a ginkga. Extrakty byly účinné i samy o sobě, ale protože spolu spolupracovaly, byl efekt větší. Myším se zlepšily mozkové funkce. Jak Coriolus, tak ginkgo biloba obsahují flavonoidy, což jsou silné antioxidanty. Jsou schopny podpořit přirozenou antioxidační činnost těla a kromě toho zmenšují zánětlivou odpověď mozku. Tím pádem dojde k poklesu poškozených neuronů a příliš se nezvýší koncentrace prozánětových cytokinů IL-1β, IL-6 a TNF-α. (Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.)

Na lepší rozpoznávací paměť Hericium

Ani další medicinální houba, Hericium, nezůstává pozadu. Tato chutná houba vzhledem připomínající mořský korál využívá tradiční čínská medicína také na zlepšení paměti. Podle vědeckých zjištění Hericium upravuje činnost imunitního systému a vykazuje i antioxidační účinky. Významný je jeho vliv na nervovou soustavu. Podporuje tvorbu růstového neurálního faktoru a také přispívá k regeneraci a ochraně nervového systému.

Ve studii na myších bylo zjištěno, že konzumace Hericia posiluje rozpoznávací paměť. Vzrostla nervová spojení, kromě toho nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky. (Evid Based Complement Alternat Med 2017, 3864340. 2017 Jan 01.)

Hericium stimuluje nervovou soustavu

Podle známého mykologa, Paula Stametse, má lví hříva schopnost stimulovat nervovou soustavu a lidskou paměť. Na webu Huffington Post popsal neuroprotektivní účinky Hericia. Na toto téma bylo provedeno za posledních 11 let asi 12 studií. V Japonsku byla uskutečněna klinická stude s informací, že se u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI) při konzumaci Hericia projevily výrazně pozitivní účinky.

Při studii na myších bylo při užívání Hericia zjištěno, že jejich orientace v bludišti byla mnohem lepší a myši navíc byly zvídavější.

Kromě toho vidí Paul Stamets prospěšnost lví hřívy také při úzkostech, depresích a špatné koncentraci.

Známý mykolog vidí možnost využití Hericia u Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních chorob, u Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a pro dosažení duševní svěžesti. (http://www.huffingtonpost.com/paul-stamets/mushroom-memory_b_1725583.html).

Zdá se tedy, že má smysl pokračovat ve zkušenostech tradiční čínské medicíny s medicinálními houbami, které jsou podpořeny výzkumy.

serial-reishi-button

Hypertenze, vysoký tlak – zjistěte které houby mohou pomoci?

Hypertenze neboli vysoký tlak podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) postihuje 1 ze 3 dospělých. Důsledkem toho pak srdce vyvíjí větší činnost a stoupá riziko infarktu, mrtvice a tvorby aneurysmat.

SOUČASNÝ VÝZKUM HUB ODHALUJE ÚČINKY NA VYSOKÝ TLAK

Krev v oběhové soustavě vyvíjí podobný tlak na stěny cév jako je tomu u vody, která protéká hadicí. Pokud se zvýší objem krve nebo se zmenší velikost cévy, krevní tlak vzroste. Krevní tlak může zvýšit vysoký krevní cukr a nahromadění cholesterolového plaku v tepnách. Hypertenze se ale objevuje i u osob, které mají v oběhovém systému zdravou hladinu cukru a cholesterolu.

(Pokračování textu…)

Zdravý spánek – detox mozku

zdravý spánek

Spánek a pozoruhodný glymfatický systém

Zdravý spánek souvisí s glymfatickým systémem což je spletité řečiště mikroskopických skulin v mozkové tkáni. Nejedná se přitom o pravý lymfatický systém, protože systém štěrbin mají na starost gliové buňky. Odtud název: glymfatický systém. Mikroskopickými prostory proniká mozkomíšní mok z mozkových komor, což jsou vlastně velké dutiny. Díky glymfatickému systému připomíná mozek houbu, která pohlcuje mozkomíšní mok. Prázdným prostorám glymfatického systému odpovídá zhruba jedna pětina celkového objemu mozku.

(Pokračování textu…)

Cholesterol – aktuální výzkum přináší informace o účinku hub na cholesterol

cholesterol reishi

Cholesterol pro lidský život

Cholesterol má pro lidský organismus obrovský význam. Jedná se o stavební kámen steroidních hormonů (např. estrogenu a testosteronu), vitaminu D i žlučových kyselin. Stará se o regulaci fluidity buněčných membrán, napomáhá vnitrobuněčnému transportu a buněčné signalizaci. Je hlavní složkou myelinových pochev nervové soustavy. Na hladinu cholesterolu má vliv i strava, ale většinou je syntetizován v těle. Cholesterol je stejný, ale přenáší se různými komplexy bílkovin a tuků (lipoproteiny), ty se liší hustotou. Existuje vysokodenzitní lipoprotein (HDL) – lidově nazývaný „hodný” a nízkodenzitní lipoprotein (LDL) – bývá označován jako „špatný“ cholesterol. Jedná se o dva zástupce z množství druhů lipoproteinů, které se starají o přepravu cholesterolu po celém těle.

(Pokračování textu…)

Detox s pomocí hub – Reishi při detoxikaci a omlazení těla

PODLE VÝZKUMU REISHI POMÁHÁ PŘI DETOXIKACI A OMLAZENÍ ORGANIZMU

Podstatnou součástí péče o zdraví je i detox organizmu, aby se tak napravily důsledky škodlivého vlivu ze životního prostředí. Do naší pokožky se dostávají plastifikátory, ale také vzduch, který vdechujeme. Ten obsahuje dioxiny a další karcinogeny, v mateřském mléce se dají nalézt halogenované uhlovodíky a v bio zelenině se mohou vyskytovat těžké kovy a jiné látky, které našim orgánům škodí. Mnohem více než v minulosti jsme vystaveni většímu množství toxinů a játra někdy mají problém zvládnout tuto nálož toxinů. Chronickým působením toxinů podle vědců vzniká řada nemocí, včetně Alzheimerovy choroby, cirhózy jater a rakoviny. Detoxikační systém těla ale mohou posílit některé potraviny a doplňky stravy, jako léčivé houby.

(Pokračování textu…)

Lesklokorka lesklá – houba reishi. Co říkají o reishi odborníci? 108 odkazů

Lesklokorka lesklá – reishi a studie

Lesklokorka lesklá – houba reishi studie ukazují, že prospívá lidem postiženým mnoha nemocemi od vysokého krevního tlaku po AIDS.

Jelikož je Lesklokorka lesklá ve starověké východní medicíně oslavována jako „houba nesmrtelnosti“ a „lék králů“, čekali byste, že vašemu zdraví ohromně prospěje, že? Vaše předpoklady jsou správné. Tato ceněná houba může podporovat imunitní systém, bojovat s rakovinou, zvrátit nemoci srdce, zklidňovat nervy a ulevovat od alergií a zánětů.

Reishi opravdu zní jako všelék,“ píše ve své knize „New Whole Foods Encyclopedia“ Rebecca Wood. Dále popisuje široké spektrum využití reishi: „Imunostimulant, pomáhá lidem s AIDS, syndromem zvýšené propustnosti střeva, virem Epstein-Barrové, chronickou bronchitidou a jinými infekčními onemocněními. Používá se k podpoře spánku, jako diuretikum, jako laxativum a ke snížení cholesterolu.“ Zdálo by se, že to snad ani nemůže být pravda.

Jak může jedna houba lidskému tělu prospívat tolika různými způsoby? Tradiční východní lékařská věda vysvětluje široké spektrum medicínských použití reishi možná lépe než by kdy dokázala konvenční medicína. Podle východního smýšlení se tělo musí bránit hrozbám narušujícím jeho „rovnováhu“. Tyto hrozby mohou být fyzické, jako viry a bakterie, které způsobují infekce; emoční, jako stresory, které způsobují úzkost; nebo energetické, které snižují ostražitost. Ať už jde o jakoukoli hrozbu, Lesklokorka lesklá pomáhá tělu udržet obranu proti těmto hrozbám, a tím pomáhá udržet rovnováhu v těle. Z tohoto pohledu znamenají nemoci jako onemocnění srdce a rakovina, že tělo není v rovnováze, a proto lék, který rovnováhu podporuje, jako reishi, může pomáhat při tolika různých obtížích.

(Pokračování textu…)

Alzheimerova choroba – jak si udržet zdraví? Pomocí regenerace mozku

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je onemocnění mozku při kterém dochází k degeneraci nervových buněk v mozku. Dochází k úbytku těchto buněk v některých částech mozku. Tím dochází k postupné ztrátě kognitvních funkcí. Projevuje se poruchami paměti, ale i intelektuálních schopností a chátrání fyzického těla. Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.

Alzheimerova choroba – typické příznaky

(Pokračování textu…)

Význam hub shiitake a reishi vzhledem k cukrovce

Cukrovka neboli diabetes mellitus je souhrnným názvem pro soubor metabolických onemocnění, jejichž průvodním znakem je zvýšená hladina cukru v krvi. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí [1] se v USA týká 25,8 miliónů osob (8,3 % obyvatel). Ve statistice příčin smrti zaujímá smutné sedmé místo. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2013 u nás nemocných cukrovkou 861 647, zatímco v roce 2010 se jednalo o 60 tisíc nižší číslo: 806 230 pacientů.

V zásadě se toto onemocnění především dělí na dva hlavní typy: cukrovku 1. typu, kterou způsobuje genetika, na cukrovku 2. typu, která je získaná. Tomuto typu je možno předejít. Velký podíl na tomto stavu může mít nadbytečná konzumace tuků a sacharidů, pokud ji nevyvažujete dostatečným cvičením. Receptem na předcházení tomuto onemocnění je konzumace zdravé stravy a dostatek pohybu. Výzkum ukázal, že nástup cukrovky může oddálit konzumace určitých druhů hub, pacientům s cukrovkou ale také napomůže s hlídáním optimální hladiny krevního cukru.

(Pokračování textu…)

Kvalita a charakter Duanwood Red Reishi

Houba reishi

„Reishi“ je zralá plodnice houby Ganoderma lucidum, nejvíce studované a široce používané odrůdy houby reishi v Asii. Tato významná, proslulá bylina v Evropě nejčastěji známá jako „reishi“ je dřevní houba, která se v Asii používá již od pravěku. Čínský název pro tento druh dřevní houby je Ling Zhi. Ačkoli byla tato bylina objevena ve staré Číně nebo Koreji, v u nás je známá pod svým japonským jménem „reishi“. Název „reishi“ obvykle zahrnuje několik blízce příbuzných druhů dřevních hub, kdy Ganoderma lucidum je z nich z léčivého hlediska nejvýznamnější. Jména „reishi“ a „lingzhi“ doslova znamenají „nadpřirozená houba“.
(Pokračování textu…)

Šest způsobů, jak houba reiši podporuje cvičení jógy nebo meditační praxi

Metody sebezdokonalování, jako jsou meditace a jóga, nám pomáhají rozvíjet vzpřímenou postavu a vědomý způsob života i vyšší kvalitu života. Tato cvičení vyžadují odhodlanou kázeň a důslednost – jinak není možné docílit vyšších stavů sebeuvědomění a vyšší úrovně mistrovství.

Lidé, kteří se je pokoušejí praktikovat, a dokonce i ti, kteří již soustavně praktikují, se na své cestě často setkávají s problémy – ať již se sebekázní, nebo s osobní frustrací – a mají pocit, že nedělají dost rychlé pokroky.

Kvůli obtížnosti těchto cvičení to mnozí vzdají nebo přestanou praktikovat a přicházejí tak o plody, které by jim praxe mohla přinést.

Díky revoluci v moderní bylinné terapii a informacím o starověkém lékařství však máme naštěstí k dispozici jeden z nejúčinnějších nástrojů pro překonání těchto překážek.
(Pokračování textu…)