Jak Reishi může zlepšit kvalitu krve

Své zdraví můžeme transformovat tím, že organizmu pomůžeme zlepšit kvalitu krve. Při vyhodnocování zdravotního stavu bývá vaše krev prvořadým předmětem zkoumání. Ať už procházíte jakýmkoliv zdravotním problémem, bývá to z větší části následek toho, co se nachází ve vaší krvi.

Krev tvoří prostředí, obklopující vaše buňky a dodávající jim všechny potřebné živné látky po 24 hod denně. A nejenže přináší buňkám výživu, ale zároveň slouží pro odvod odpadních látek. Krev je něco jako superdálnice pro výživu a detoxikaci, která propojuje každý orgán (se všemi jeho buňkami) s celým tělem.

Je tedy logické, že změny zdravotního stavu jsou velmi závislé na proměnách ve složení vaší krve. Pokud chcete někoho rychle opravdu uzdravit, pak mu stačí dát krev jiného zdravého člověka. Výzkumem už bylo doloženo, že pokud odeberete krev lidem, jejichž tělo je odolné proti rakovině a tu pak dáte lidem trpícím rakovinou, pak antirakovinné působení krve u nich začne okamžitě fungovat (projevuje se např. zmenšováním nádorů). Existuje tedy takový pojem, jako antirakovinná krev. A pokud vaše strava obsahuje dostatečné množství protirakovinných složek, podporujete pak tvorbu takové krve i ve svém těle.

serial-reishi-button

Kde se krev vyrábí

Krev tělo vyrábí v kostní dřeni. Kostní dřeň představuje jeden z největších orgánů lidského těla, který tvoří 3,5 až 5,5% z celkové tělesné hmotnosti. Denně produkuje několik set miliard krevních buněk zajišťujících významné pochody lidského organismu. Vaše tělo neustále vytváří novou krev a uvolňuje ji do oběhu, aby prováděla důležitou práci, která spočívá v transportu živných látek, hormonů, vody, chemických zpráv a informací v rámci celého těla.

Krev obsahuje především tři základní složky:

  • červené krevní buňky (nositelé kyslíku)
  • bílé krevní buňky (imunitní funkce)
  • krevní plazmu (tekutý roztok, který přenáší všechno ostatní)

bunky-kostni-drene-superion-herbs

Tradiční čínská medicína přikládá kvalitě kostní dřeně zcela zásadní význam. Má přímou spojitost s ledvinami a esencí ting. Od kvality kostní dřeně se odvíjí kvalita všech ostaních orgánů. Podle TCM je i mozek považován za zahuštěnou kostní dřeň a jeho kvalita se tedyodvíjí od kvality kostní dřeně.

Kostní dřeň je často poškozovaná chemikáliem, léky a zářením. Typickým a častým příkladem je poškození při léčbě chemoterapií nebo radioterapií.

Jak zlepšit kvalitu kostní dřeně

Jednou z možností jak zlepšit kvalitu kostní dřeně je užívání medicinálních hub. Výzkumy ukazují, že Duanwood Red Reishi díky vysokému obsahu polysacharidů s dlouhým řetězcem dokáže zvyšovat DBA a RNA v kostní dřeni o 50% což vede ke zvýšené produkci imunitních buněk.

Zajímavé je i působení Sibiřské Čagy na kvalitu kostní dřeně, které bylo prokázáno ve studii, která zjišťovala možnosti obnovy kostní dřeně poškozené chemickými látkami.

K pokusům byly použity myši, které byly rozděleny do tří skupin a dvěma skupinám byl vstříknut cyklofosfamid. V první skupině dostaly myši k dále podávanému cyklofosfamidu 10 mg extraktu z Čagy, u druhé skupiny se nepřidávalo nic, byl podáván pouze cyklofosfamid, a třetí skupině nebyl dále podáván ani cyklofosfamid, tedy byl podán pouze jednorázově. Test trval 24 dní.

Výsledky ukázaly, že u chemicky indukovaného poškození kostní dřeně se situace u myší, jimž je podáván extrakt ze Sibiřské Čagy brzy upravuje na téměř výchozí hodnoty, a to co se stýká počtu imunitních, tak krevních buněk, erytrocytů. Navíc výtažek prokazatelně stimuloval proliferaci splenocytů, tj. bílých krvinek osidlujících slezinu. (Zdroj:Kim Y-R. Immunomodulatory Activity of the Water Extract from Medicinal Mushroom Inonotus obliquus. Mycobiology 2005;33(3):158-162.)

Pokud tedy chce podpořit a vylepšit kvalitu své kostní dřeně a tím pomoci celému organizmu jsou Duanwood Red Reishi a Sibiřská Čaga dvě houby, které v tom mohou výrazně pomoci.

serial-reishi-button