Šest způsobů, jak houba reiši podporuje cvičení jógy nebo meditační praxi

Metody sebezdokonalování, jako jsou meditace a jóga, nám pomáhají rozvíjet vzpřímenou postavu a vědomý způsob života i vyšší kvalitu života. Tato cvičení vyžadují odhodlanou kázeň a důslednost – jinak není možné docílit vyšších stavů sebeuvědomění a vyšší úrovně mistrovství.

Lidé, kteří se je pokoušejí praktikovat, a dokonce i ti, kteří již soustavně praktikují, se na své cestě často setkávají s problémy – ať již se sebekázní, nebo s osobní frustrací – a mají pocit, že nedělají dost rychlé pokroky.

Kvůli obtížnosti těchto cvičení to mnozí vzdají nebo přestanou praktikovat a přicházejí tak o plody, které by jim praxe mohla přinést.

Díky revoluci v moderní bylinné terapii a informacím o starověkém lékařství však máme naštěstí k dispozici jeden z nejúčinnějších nástrojů pro překonání těchto překážek.

Tímto nástrojem je houba reishi (lesklokorka lesklá). Zde je šest faktů o této neuvěřitelné houbě, které vysvětlují, jak dokáže podpořit praxi jógy a meditace.

  1. Taoističtí nesmrtelní, duchovní mudrci a vyznavači orientální medicíny považují houbu reiši již tisíce let za posvátnou pro její schopnost urychlovat proces duchovní harmonizace.

serial-reishi-button

Svůj název, který znamená „duchovní houba“, získala díky své charakteristické schopnosti urychlovat náš vývoj a otevírat nás vůči našemu skutečnému duchovnímu potenciálu. Spojíme-li tuto vědomí probouzející houbu, která nás přirozeně zklidňuje, ustaluje a vrací do našeho středu, s cvičeními, která vyžadují klid mysli a dlouhá období soustředění, můžeme v naší praxi dosáhnout skutečně dramatického pokroku.

  1. Pokud jde o mechanismus účinku, reiši směřuje do dráhy srdce, ve které podle čínské medicíny sídlí „šen“ neboli „duchovní mysl“.

Zdraví šenu, které znamená jasnou mysl a jasného ducha, vyvedou snadno z rovnováhy nároky dnešního světa a to vede ke zmatenosti, ztrátě orientace a úzkosti. Jestliže však vyživujeme srdce pomocí reiši, můžeme cvičení opravdu ze srdce prožívat.

  1. Dech se latinsky řekne „spiritus“, což znamená také „duch“. Téměř všechny duchovní tradice vědí o tom, že dech je posvátný. Jóga i meditační praxe dech využívají jako prostředek pro dosažení transcendentní zkušenosti. Houba reiši působí na plíce, posiluje zdraví tohoto orgánu a umožňuje nám překonávat zármutek a plynuleji dýchat.

Zdraví plic souvisí s naší schopností zanechat zármutku a odstřihnout volná energetická vlákna, která nám již k ničemu neslouží. V čínské medicíně jsou plíce spojeny s duchovním zdokonalováním. Ve vztahu k meditaci, józe a čínské medicíně může stagnace v dráze plic ovlivnit oběh čchi nebe a země a vést k neschopnosti jít dál a nechat odplynout traumata z minulosti. Posílíme-li plíce tak, aby dosáhly svého plného potenciálu, budeme schopni překonat minulé bolesti a pokročit ve svých dechových a tělesných cvičeních.

  1. Reishi vstupuje do dráhy jater a chrání ji prostřednictvím detoxikace. Játra tak mohou zajistit správný oběh čchi a to zvyšuje emoční flexibilitu a snižuje hněv, zatrpklost, depresi a sklon k podráždění.

Hněv a zatrpklost jsou překážkami soustředění a duchovního vývoje a narušují soulad těla s tichými kultivačními metodami meditace a jógy. Současně však jde o přirozené emoce, které se vyskytují u většiny lidí. Pokud si užíváním reiši uchováváme zdravá játra, dokážeme se během meditace nebo cvičení jógy lépe propojit se svou duchovní podstatou. Kromě toho se díky volnému toku čchi jater, který nepřímo uvolňuje také napětí ve šlachách a vazech, zmenší zatrpklost, jež v nás jinak obvykle zůstává.

  1. Ve cvičení jógy nebo meditace lze jen stěží pokračovat bez silné vůle. Houba reiši vstupuje do dráhy ledvin, která podle čínské medicíny posiluje vůli, pocit smysluplnosti vlastního života, motivaci a odhodlání smysl života naplnit. Pomáhá nám také řešit strach.
  2. Moudrost reiši byla tisíce let uchovávána v tajnosti mezi duchovními mistry, poustevníky, kteří žili v ústraní hor, zcela ponořeni do neustálé kultivace své pravé podstaty – jako chodící mudrcové mezi nebem a zemí.

Dávní císařové postupně objevili, že tato houba výrazně podporuje jejich osobní rozvoj, a učinili ji námětem umění na svém dvoře, aby bylo s jejich vládou navěky spojeno zdraví, hojnost, síla a moudrost, které reiši symbolizuje. Díky velké vážnosti, ve které ji všichni chovali – od dávných mudrců po moudré císaře – žije legenda reiši dodnes a posiluje duchovní podstatu každého, kdo ji užívá.

Osobně pokládám za nejsnadnější a nejúčinnější způsob konzumace reiši užívání extraktu. Extrakty jsou poměrně hospodárné a jejich použití je velice flexibilní. Můžu trochu extraktu jednoduše poválet v ústech s vodou. Můžu jej přidat přímo do horké vody a udělat čaj. Chutný nápoj lze připravit, když se přidá do džusu, smoothie, elixíru, čaje nebo mléka. Můžete jej přidat i do zmrzliny nebo jogurtu. (Opravdu!) A dá se použít dokonce při výrobě čokolády.

Ať vám reishi prospěje!

serial-reishi-button