Jak dosáhnout zlepšení paměti a koncentrace? Pomohou medicinální houby

Výzkumy potvrdily, že lidská paměť má úžasné schopnosti. Pokud se ale necvičí, její spolehlivost při vybavování informací není úplně ideální. Je řada způsobů, jak docílit zlepšení paměti.

Zlepšení paměti

Paměť mohou narušit degenerační procesy v mozku, ale také k nim může dojít po úrazech nebo při užívání škodlivých látek. Proto je o paměť zapotřebí pečovat nejen preventivně, ale také cíleně při problémech.

Co je dobré na zlepšení paměti

Zlepšení paměti se může docílit tréninkem mozku, ale také konzumací některých přírodních látek jako je ginkgo biloba. Pomoci mohou třeba i potraviny, které obsahují omega 3 mastné kyseliny, které umožňují prokrvení mozku, čímž se posiluje ​​schopnost pamatovat si potřebné informace. Tradiční čínská medicína po léta využívá schopností medicinální houby Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá). Osvědčil se také Coriolus nebo Hericium.

serial-reishi-button

Vědci zjišťují zlepšení paměti pomocí medicinálních hub

Při pokusech na myších bylo potvrzeno, že extrakt z hub rodu Ganoderma vykazuje velmi silné antioxidační vlastnosti, ochraňuje mozkovou tkáň a funkce mozku jsou pak mnohem lepší.

Extrakt z houby je schopen tlumit aktivitu acetylcholinestrázy, která škodí omezováním působení acetylcholinu. Ten je totiž zodpovědný za přenos vzruchů v mozku. Myši byly vystaveny účinkům skopolaminu, který oslabuje paměť a způsobuje amnézii. Když myši předem dostaly extrakt, nebyl účinek skopolaminu prakticky zjistitelný. (Biomed Pharmacother. 2017 Aug;92:1055-1061.)

Coriolus a ginkgo chrání mozek

Coriolus a ginkgo chrání mozek před poškozením, pak nedochází k rozvoji demence. Vliv na degenerativní onemocnění mozku (Alzheimerovu chorobu) byl zkoumán na myších, které dostávaly kombinaci extraktů z Coriolu a ginkga. Extrakty byly účinné i samy o sobě, ale protože spolu spolupracovaly, byl efekt větší. Myším se zlepšily mozkové funkce. Jak Coriolus, tak ginkgo biloba obsahují flavonoidy, což jsou silné antioxidanty. Jsou schopny podpořit přirozenou antioxidační činnost těla a kromě toho zmenšují zánětlivou odpověď mozku. Tím pádem dojde k poklesu poškozených neuronů a příliš se nezvýší koncentrace prozánětových cytokinů IL-1β, IL-6 a TNF-α. (Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.)

Na lepší rozpoznávací paměť Hericium

Ani další medicinální houba, Hericium, nezůstává pozadu. Tato chutná houba vzhledem připomínající mořský korál využívá tradiční čínská medicína také na zlepšení paměti. Podle vědeckých zjištění Hericium upravuje činnost imunitního systému a vykazuje i antioxidační účinky. Významný je jeho vliv na nervovou soustavu. Podporuje tvorbu růstového neurálního faktoru a také přispívá k regeneraci a ochraně nervového systému.

Ve studii na myších bylo zjištěno, že konzumace Hericia posiluje rozpoznávací paměť. Vzrostla nervová spojení, kromě toho nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky. (Evid Based Complement Alternat Med 2017, 3864340. 2017 Jan 01.)

Hericium stimuluje nervovou soustavu

Podle známého mykologa, Paula Stametse, má lví hříva schopnost stimulovat nervovou soustavu a lidskou paměť. Na webu Huffington Post popsal neuroprotektivní účinky Hericia. Na toto téma bylo provedeno za posledních 11 let asi 12 studií. V Japonsku byla uskutečněna klinická stude s informací, že se u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI) při konzumaci Hericia projevily výrazně pozitivní účinky.

Při studii na myších bylo při užívání Hericia zjištěno, že jejich orientace v bludišti byla mnohem lepší a myši navíc byly zvídavější.

Kromě toho vidí Paul Stamets prospěšnost lví hřívy také při úzkostech, depresích a špatné koncentraci.

Známý mykolog vidí možnost využití Hericia u Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních chorob, u Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a pro dosažení duševní svěžesti. (http://www.huffingtonpost.com/paul-stamets/mushroom-memory_b_1725583.html).

Zdá se tedy, že má smysl pokračovat ve zkušenostech tradiční čínské medicíny s medicinálními houbami, které jsou podpořeny výzkumy.

serial-reishi-button