Hypertenze, vysoký tlak – zjistěte které houby mohou pomoci?

Hypertenze neboli vysoký tlak podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) postihuje 1 ze 3 dospělých. Důsledkem toho pak srdce vyvíjí větší činnost a stoupá riziko infarktu, mrtvice a tvorby aneurysmat.

SOUČASNÝ VÝZKUM HUB ODHALUJE ÚČINKY NA VYSOKÝ TLAK

Krev v oběhové soustavě vyvíjí podobný tlak na stěny cév jako je tomu u vody, která protéká hadicí. Pokud se zvýší objem krve nebo se zmenší velikost cévy, krevní tlak vzroste. Krevní tlak může zvýšit vysoký krevní cukr a nahromadění cholesterolového plaku v tepnách. Hypertenze se ale objevuje i u osob, které mají v oběhovém systému zdravou hladinu cukru a cholesterolu.

Na krevní tlak má vliv i cvičení a strava, co se týká biochemické a buněčné úrovně – je regulačním systémem renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS). Právě na enzymy v RAAS často účinkují antihypertenzní léky navržené pro léčení vysokého tlaku. Krevní tlak se sníží tak, že se vznik regulačních hormonů potlačí inhibicí konkrétních enzymů.

serial-reishi-button

Mezi nejvýznamnější hormony v RAAS patří angiotenzin II. Pokud je přítomen, je přímo nebo nepřímo podporována reabsorpce sodíku, vazokonstrikce (zužování cév), zadržování vody a zvýšená žízeň a chuť na sůl. Angiotenzin II připomíná vstupní otvor pěticestného ventilu. Jestliže je vstupní otvor zavřený, nemůže se na nižších úrovních nic stát. Při otevřeném vstupu krevní tlak stoupá. Hypertenze se zmírní, když je ventil zavřený. Angiotenzin II, který je vytvářen angiotenzinem konvertujícím enzymem (ACE), má schopnost otevřít ventil. Léky, které potlačují ACE proto mohou mít velké antihypertenzní účinky. Zajímavou skutečností je, že některé druhy hub mají bioaktivní molekuly. Díky nim může dojít k potlačení ACE a předejití vytvoření angiotenzinu II.

Centrum pro výzkum hub při University of Malaya [1] uvádí, že molekuly v houbách mohou fyzicky blokovat aktivní místo ACE jako když kus dřeva zarazíte do zámku. Podle studie uveřejněné v Chemical and Pharmaceutical Bulletin [2] jsou triterpenoidy v houbách reishi inhibitory ACE. Jiné studie ale prokázaly, že malé bílkovinné řetězce v houbách mají také velký význam. S ohledem na přihlášené patenty na extrakci a využití antihypertenzních molekul z hlívy ústřičné pracují vědci na optimalizaci výroby podobných molekul z polničky topolové [3]. Ze zajímavých molekul ale nejsou všechny zacíleny na ACE. Studie prokázaly, že bioaktivní složky hub mohou působit na pokles krevního tlaku také snížením akumulace krevních destiček, nižším vytvářením krevních sraženin, menší tvorbou cholesterolového plaku a nižší hladinou krevního cukru [4].

Vypadá to, že bioaktivní složky některých hub vykazují antihypertenzní vlastnosti. Jako efektivní strategie pro snižování krevního tlaku se zdá být možnost cílení na RAAS a inhibici ACE a nadějně zní fakt, že triterpenoidy a bílkoviny v houbách by mohly působit tento biochemický systém. Vypadá to ale, že se zde podílí řada faktorů a molekuly z hub mohou mít větší vliv než jen na RAAS. Proto se zdá být vhodné provedení dalšího výzkumu. Lépe by se pochopily tyto mechanismy a účinnost hub při působení na krevní tlak.

hypertenze-vysoky-tlak

HLAVNÍ POJMY:

Aneurysmata: Výdutě v cévách – mohou prasknout, když se nahromadí velké množství tlaku.

Angiotenzin II: Hlavní hormon v RAAS. Jeho působením se zvyšuje krevní tlak. Vytváří se, když se angiotenzin I zkrátí působením ACE. Angiotenzin II se podílí na důležitých činnostech: přímo nebo nepřímo podporuje zadržování vody, reabsorpci sodíku, zužování cév (vazokonstrikci) a zvýšenou žízeň a chuť na sůl.

Angiotenzin konvertující enzym: Enzym měnící angiotenzin I na angiotenzin II. Bez ACE nemůže angiotenzin II vzniknout. Antihypertenzní léky často potlačují ACE, aby zamezily tvorbě angiotenzinu II, a poté hypertenznímu působení na nižších úrovních.

Antihypertenzní medikamenty: Medikamenty s účinky, které snižují vysoký tlak.

Enzymy: Bílkoviny, které katalyzují reakce tím, že snižují množství energie potřebné k uskutečnění reakce. Jestliže by byly reakce (které probíhají v našem těle) zopakovány v laboratoři bez použití enzymů, řada z nich by vyžadovala obzvláště vysokou teplotu – energii. Enzymy jsou značně efektivní, nevytvářejí odpad a drží nás naživu.

Hypertenze -vysoký tlak: Označení vysokého krevního tlaku lékařskou terminologií. V případě nízkého krevního tlaku (opačný stav) se jedná o hypotenzi.

Renin-angiotenzin-aldosteronový systém: Reguluje krevní tlak, stará se o zadržování a vylučování vody a sodíku. Podporuje také žízeň a potřebu soli. Systém RAAS je řízen hormony, které vylučují játra, ledviny, plíce a buňky uvnitř cév. Pokud je RAAS velmi aktivní, může zvyšovat krevní tlak, pokud dojde k narušení dráhy, může se krevní tlak snížit.

Triterpenoidy: Molekuly – stavební kameny řady důležitých biologických molekul (i všech steroidů, nejen anabolických). Reakce triterpenoidů s bílkovinami byly prokázány.

HYPERTENZE- NĚKTERÉ VÝZKUMY A ÚRYVKY:

Mori, K., Obara, Y.,  Kikuchi, H., Iwashita, M., Kinugasa, S., Azumi, Y., et al. (2010). Inhibiční účinek hericenonu B z houby Hericium erinaceus (Korálovec ježatý) na agregaci krevních destiček vyvolanou působením kolagenu. Phytomedicine, 17(14), 1082-1085.

„Trombózu v cévách způsobuje agregace krevních destiček. Inhibitory agregace krevních destiček jsou proto slibnými látkami pro prevenci, případně léčbu různých cévních onemocnění, včetně mrtvice a infarktu myokardu. V této studii jsme objevili silné působení hericenonu B proti krevním destičkám – mohl by se tak stát novou sloučeninou s novým mechanismem pro léčení trombózy. Z tohoto důvodu se hericenon B zvažoval pro blokování signalizace kolagenu od integrinu α2/β1 po uvolňování kyseliny arachidonové. Také jsme odhalili, že hericenon B inhibuje agregaci krevních destiček, kterou způsobuje u lidí působení kolagenu jako v případě krevních destiček králíků.“

Lau, C., Shuib, A., Abdullah, N., & Aminudin, N. (2012). Proteomická analýza antihypertenzních bílkovin v jedlých houbách. Journal of Agricultural Food Chemistry, 60(80), 12341-12348.

„Závěrem slze shrnout, že houby jsou dobrým zdrojem antihypertenzních bílkovin. Testovalo se inhibiční působení vodních výtažků 9 druhů hub na ACE při koncentraci 10 mg/mL. Nejvyšší inhibici ACE prokázal druh Shiitake – Lentinula edodes.“

Lee, D. H., Kim, J. H., Choi, S. Y., Lee, S. H., & Lee, J. S. (2004). Účinky druhu Ganoderma lucidum na kvalitu a funkčnost tradičního korejského rýžového vína, yakju. Journal of Bioscience and Bioengineering, 97(1), 24-28.

„Když se přidalo do směsi 0,1% Reishi (Ganodermy lucidum), došlo k nejlepší vstřebatelnosti a inhibiční účinek na angiotenzin I konvertující enzym a účinek podobný SOD byly 63 % a 42 %. To znamená, že oba jsou vyšší než u yakju. Fyzikální a spektrální údaje ukázaly, že vysoký inhibiční účinek na ACE u yakju s G. lucidum GL-1 je příčinou přítomnosti kyseliny ganoderové K v Reishi (Ganoderma lucidum). Antioxidační účinky a fibrinolytické účinky yakju s Ganodermy lucidum GL-1 ale byly poměrně nízké, zatímco inhibiční účinek na tyrozinázu nebyl určován. Z toho vyplývá, že yakju s Ganodermou lucidum GL-1 by se mohlo stát novým funkčním tradičním korejským rýžovým vínem, které vyniká antihypertenzními vlastnostmi.“

„Porovnání inhibičních účinků na ACE nového yakju s Ganodermou lucidum GL-1 z této studie a jiných yakju s léčivými rostlinami ukázalo, že yakju s G. lucidum GL-1 mělo větší antihypertenzní účinek.“

Morigiwa, A., Fujimoto, Y., Kitabatake, K., & Ibekawa, N. (1986). Triterpeny inhibující angiotenzin konvertující enzym z druhu Ganoderma lucidum. Chemical Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 3025-3028.

„70% MeOH výtažek druhu Ganoderma lucidum vykazoval inhibiční účinky na činnost angiotenzin konvertujícího enzymu. Z tohoto výtažku bylo izolováno 5 nových triterpenů s názvy: ganoderal A, ganoderoly A a B, a ganoderové kyseliny K a S.“

Wu, S., Sun, J., Sun, H., & Liao, D. (2010). Technická optimalizace extrakce aktivních hypotenzních peptidů z druhu Agrocybe aegerita. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 30(6), 1264-1267.

„Nejvhodnější extrakce aktivních hypotenzních peptidů z druhu Agrocybe aegerita jsme dosáhli poměrem tekutá/pevná látka 40:1, dobou extrakce 3 h, extrakcí při teplotě 30 °C a pH=8 původní tekutiny. EP aktivních hypotenzních peptidů z houby Agrocybe aegerita by mohlo dosáhnout 87,7 % při IP výtažků na angiotenzin I konvertující enzym na úrovni 54,0 %.

Jedná se o snadnou a efektivní metodu pro extrakci aktivních hypotenzních peptidů z druhu Agrocybe aegerita.“

Kumaran, S., Nishanthi, R., Palani, P., & Kaviyarasan, V. (2011). Výzkum vyhodnocení, izolace a čištění fibrinolytické proteázy z izolátu (VK12) druhu Ganoderma lucidum a vyhodnocení jejích antitrombotických působení. Medical Mycology Journal, 52(2), 153-162.

„Byl posuzován antitrombotický vliv čištěné proteázy z léčivé houby Ganoderma lucidum na seskupování krevních destiček in vitro a plicní trombózu in vivo. Čištěná proteáza obsahovala inhibiční účinky přiměřené koncentraci na agregaci krevních destiček, kterou vyvolal ADP (adenosindifosfátem) s IC50 a odpovídal 2,4 mg/mL. Čištěná proteáza při orální konzumaci ochránila myši před smrtí kvůli trombóze nebo ochrnutí od kolagenu a epinefrinu s účinky odpovídajícími dávce. Přinesla značnou utlumení úmrtí na trombózu nebo paralýzy při 60 μg/kg váhy, přitom aspirin přinesl velký útlum trombózy při 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti. Čištěná proteáza také dokládá fibrinolytické působení a uspořádává koagulační parametry – aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) a trombinový čas (TT) krevních destiček potkanů.“

Kumakura, K., Ogura, M., Kumakura, H., & Eguchi, F. (2008). Farmakologické účinky druhu Ganoderma lucidum získaného ze stromu ume (japonská meruňka). Journal of Wood Science, 54(6), 502-508.

„Ganoderma lucidum patrně obsahuje vysokou hladinu triterpenoidů (účinná složka inhibice ACE), nebo také možná obsahuje novou složku. Protože se v této studii k extrakci použil 30% metanol, našly se ve výtažku ve vodě rozpustné polysacharidy, peptidy nebo bílkoviny. Řada peptidů z potravin vykazovala inhibiční účinky na ACE a některé z nich se získávají z hub.23,24 Zkonzumovaný extrakt druhu Mycoleptodonoides aitchisonii, který byl získán horkou vodou, projevoval hypotenzní účinky na SHR a inhibiční působení na ACE bylo s hypotenzním mechanismem spojené,25. To by mohlo znamenat, že polysacharidy, peptidy nebo bílkoviny v houbě Ganoderma lucidum se mohou podílet na inhibici ACE.“

Abdullah, N., Aminudin, N., Shuib, A. S., Ismail, S. M., & Lau, B. F. (2011). Vyhodnocení antioxidačních a ACE inhibičních působení některých léčivých hub. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2012. Retrieved January 1, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716693)

Ganoderma lucidum

„Se zohledněním významu stravy při prevenci onemocnění, která mají vliv na oxidativní stres včetně hypertenze, byla tato studie zpracována kvůli vyhodnocení antioxidačního působení a inhibičního působení na ACE určitých kuchyňských/léčivých hub – uvařených ve vodě (30 minut). Následující zkoušky byly provedeny pro změření antioxidační kapacity: stanovení antiradikálové aktivity s použitím DPPH, inhibice peroxidace lipidů, blednutí β-karotenu, snížení antioxidační kapacity pomocí měďnatých iontů (CUPRAC) a stanovení redukční síly. Na základě průměrných % hodnot v porovnání s quercetinem byl vypočítán antioxidační potenciál každého druhu hub a výsledkem je antioxidační index (AI). Relativně vysoké hodnoty AI měla Ganoderma lucidum (30,1 %), Schizophyllum commune (27,6 %) a Hericium erinaceus (17,7 %). Tyto houby obsahovaly celkem 6,19-63,51 mg GAE/g extraktu fenolických sloučenin.

Zkouška inhibice ACE prokázala: druh Ganoderma lucidum je nejúčinnějším druhem (IC50 = 50 μg/mL).

Podle našich zjištění je tedy možno léčivé houby zvažovat jako potenciální zásobárnu antioxidantů a inhibitorů ACE prostřednictvím stravy.“

[1] Ismail, S. M., Shuib, A. S., Abdullah, N., Aminudin, N., & Lau, B. F. (2011). Evaluation of selected culinary-medicinal mushrooms for antioxidant and ACE inhibitory activities. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2012. Retrieved January 1, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716693) hypertenze

[2] Kitabatake, K., Fujimoto, Y., Morigiwa, A., & Ibekawa, N. (1986). Angiotensin converting enzyme-inhibitory triterpenes from Ganoderma lucidum. Chemical Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 3025-3028.hypertenze

[3] Sun, J., Wu, S., Sun, H., & Liao, D. (2010). Technical optimization for extracting hypotensive active peptides from Agrocybe aegerita. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 30(6), 1264-1267.

[4] Iwashita, M., Kikuchi, H., Obara, Y., Mori, K., Azumi, Y., Kinugasa, S., et al. (2010). Inhibitory effect of hericenone B from Hericium erinaceus on collagen-induced platelet aggregation. Phytomedicine, 17(14), 1082-1085.hypertenze

serial-reishi-button