Reishi a Parkinsonova choroba: Výzkumy přinášejí pozitivní zprávy

Parkinsonova choroba patří mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Z výzkumů vyplývá, že reishi, medicinální houba s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek, má potenciál při její léčbě.

Co je Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba, pojmenovaná podle britského lékaře Jamese Parkinsona, se řadí mezi jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění nervové soustavy. Způsobuje úbytek nervových buněk ve středním mozku, čímž dochází ke snížené schopnosti koordinace pohybu. Typickým příznakem je třes končetin (a později i třes čelisti a očních víček). Parkinsonovu nemoc doprovází i problematická artikulace, špatná mimika, poruchy rovnováhy, svalová ztuhlost a někdy také stavy úzkosti až deprese.

Podle posledních výzkumů však vedle problémů s pohybem Parkinsonova choroba souvisí i s dalšími zdravotními obtížemi, které významně ovlivňují kvalitu života. Mezi časté příznaky patří ztráta čichu, problémy s trávením, impotence a v konečné fázi také demence.

Reishi a její potenciál při léčbě Parkinsonovy choroby

Klinická studie provedená na Univerzitě Sindh v Pákistánu zkoumala hlodavce, kterým byla nemoc uměle vyvolána. Cílem bylo zjistit, zda má konzumace medicinální houby reishi vliv na svalovou rigiditu a sníženou lokomoci, způsobené úbytkem nervových buněk. Studie přinesla pozitivní výsledek – prokázala neuroprotektivní účinek medicinální houby. Jinými slovy, suplementace reishi může pomoci pacientům s Parkinsonovou chorobou, u kterých se projevují problémy s koordinací pohybu.

Další výzkum publikovaný v Journal od Medicinal Food proběhl na jednom konkrétním pacientovi, který jej sám inicioval. Výzkum vycházel z předpokladu, že u pacientů s Parkinsonovou chorobou probíhá pouze symptomatická léčba, zaměřená především na potíže s lokomocí, ale už se nezabývá kognitivními poruchami a emoční dysfunkcí, které spolu s potenciálními vedlejšími účinky léčby mohou u pacientů způsobit úzkost, a tím významně snížit kvalitu života.

Neléčený pacient ve věku 50 let s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou po dobu 5 let, se rozhodl zahájit samoléčbu pomocí reishi v délce 3 měsíců. Chtěl vyhodnotit účinky a rozhodnout se, zda bude pokračovat v samoléčbě nebo ne. Souhlasil s tím, že bude v tomto období sledován pomocí dotazníků, zjišťujících jeho (ne)motorické symptomy.

Po třech měsících po zahájení samoléčby se přišlo na to, že u pacienta došlo k významnému zvýšení všímavosti. Pacient uvedl, že zhruba po dvou týdnech léčby „získal zpět svůj mozek“ – pocítil větší jasnost v myšlení. Po třech měsících také uvedl mírné zlepšení regulace emocí. Motorické symptomy však zůstaly stejné.

Potenciál houby reishi pro léčbu neurodegenerativních onemocnění, jako je právě Parkinsonova nemoc, spočívá v její schopnosti neuroprotektivity a ve schopnosti snižovat stres. V této oblasti je zapotřebí dalších podrobnějších výzkumů na širší škále pacientů, které by potvrdily potenciál pozoruhodné houby při podpoře zdravých funkcí mozku.

serial-reishi-button

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8311956/
https://journaljpri.com/index.php/JPRI/article/view/4402
https://www.lecive-houby.eu/parkinson1/
https://nemoci.vitalion.cz/parkinsonova-choroba/

Napsat komentář