Reishi – obezita a cukrovka

Obezita je zdravotní riziko zachvacující celý svět v epidemických rozměrech – a mezi jejími komplikacemi má vedoucí pozici diabetes II. typu. Příčiny se spolu často nacházejí ruku v ruce, takže výzkumníci na ně nahlížejí jako na jednu chorobu nazvanou „diabezita“. Houby Reishi jsou zejména cenné v boji proti této epidemii, protože se ukázalo, že mají přínos napříč celým spektrem diabezity.23-26

Cukrovka – krátké animované video o cukrovce

Laboratorní výzkumy ukazují, že polysacharidy a uhlovodíky v extraktech Reishi umějí zabránit vzniku nových tukových buněk z preadipocyt, pomáhají snižovat nadměrné tukové zásoby viditelné u obézních lidí.5 Extrakty také mají příznivý účinek na profily lipidů (cholesterol a triglyceridy), které jsou často zvýšené při obezitě a/nebo při diabetu a jsou rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby.23

Extrakty Reishi pracují na snižování krevního cukru několika různými mechanizmy.5,23,24,72-76 Reishi tlumí alfa glukózu, hlavní enzym odpovědný za zpracování škrobů na cukry.77 Toto utlumení zabraňuje prudkému vzestupu glukózy po jídle, což je s rostoucím věkem nebezpečné.78 Také snižují zkázu způsobenou produkty pokročilé glykace (AGEs), bílkovinami jejichž špatné fungování podporuje stárnutí a záněty.79

Výzkumy ukázaly, že snížení krevního cukru a glykace pomocí Reishi navíc snižuje důsledky diabetu, jako jsou choroby ledvin.80 Extrakty Reishi také urychlují hojení ran u jedinců s diabetem, což je výsledek zvýšené antioxidační funkce.81Polysacharidy a uhlovodíky v extraktech dokaží minimalizovat škody v organizmu, které napáchala cukrovka.

Podrobně o problematice krevního cukru ZDE

serial-reishi-button

Napsat komentář