Ochranná funkce Reishi pro játra

Vaše játra jsou přímý příjemce toxických hrozeb jak z prostředí, tak z ničivých molekul vyprodukovaných uvnitř vašeho těla. Přesto, že játra jsou dobře chráněná svými vlastními detoxikačními systémy, oxidace a zánět si nakonec vyberou svou daň a nechají stárnoucí játra vystavená riziku poklesu jejich funkce, zvýšení nahromadění toxických poškození, fibrózy a rakoviny. Naštěstí houby Reishi nabízejí přímou ochranu proti takovýmto hrozbám.27

Výzkumy například ukazují, že zvířata ošetřena Reishi,  jsou výtrusy této houby chráněna při vystavování vlivu kadmia, vysoce toxického kovu schopného způsobit masivní selhání jater.28 Výzkumníci zjistili, že výtrusy snížily akumulaci kadmia v játrech, když „protlačily“ toxický kov do tekutého prostředí buněk. Výtrusy hub ihned zvýšily produkci bílkovin vázajících kadmium, které toxin odstraňují ven z těla.28

Extrakty z houby Reishi taktéž chrání tkáň jater před toxickým dopadem některých bakteriálních infekcí. U zvířat s takovými infekcemi, polysacharidy z Reishi tlumí zánět v jaterních buňkách.29 Jiné výzkumy odhalily, že polysacharidy v Reishi navracejí po infekci přirozený antioxidační systém jater do normálního stavu, přičemž tlumí jaterní enzymy, které vyvolávají nadměrný oxidativní stres.30,31 Houby Reishi omezují beta glukuronid, enzym, který hraje svou roli při mnoha jaterních obtížích včetně zánětu, cirhózy a žloutenky.31,32

Jedním z nejvíc strhujících potenciálů při uplatnění hub Reishi u chorob jater je v případě stavu, který se nazývá jaterní fibróza, což je poslední fází nealkoholického ztučnění jater (jaterní steatózy). Statistiky ukázaly, že nealkoholické ztučnění jater je nejčastější formou choroby jater, konec konců postihuje 2030 % populace.32-35 U zvířecího vzorku s fibrózou jater vyvolanou toxinem, zvrátila léčba extraktem Reishi fibrózu dokonce i poté, co tato byla již dobře vytvořená.36 Toto je mimořádný výsledek, protože ve většině případů je nemoc jater, která pokročila do fáze fibrózy, považována za nezvratnou.

Reference
65.Kohda H, Tokumoto W, Sakamoto K, et al. The biologically active constituents of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Histamine release-inhibitory triterpenes. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1985 Apr;33(4):1367-74.
66.Ko HH, Hung CF, Wang JP, Lin CN. Antiinflammatory triterpenoids and steroids from Ganoderma lucidum and G. tsugae. Phytochemistry. 2008 Jan;69(1):234-9.
67.Dudhgaonkar S, Thyagarajan A, Sliva D. Suppression of the inflammatory response by triterpenes isolated from the mushroom Ganoderma lucidum. Int Immunopharmacol. 2009 Oct;9(11):1272-80.
68.Lin CY, Chen YH, Hsu HY, et al. Ganoderma lucidum polysaccharides attenuate endotoxin-induced intercellular cell adhesion molecule-1 expression in cultured smooth muscle cells and in the neointima in mice. J Agric 69.Food Chem. 2010 Sep 8;58(17):9563-71.
70.Andoh T, Zhang Q, Yamamoto T, et al. Inhibitory effects of the methanol extract of Ganoderma lucidum on mosquito allergy-induced itch-associated responses in mice. J Pharmacol Sci. 2010;114(3):292-7.
71.Zhang Q, Andoh T, Konno M, Lee JB, Hattori M, Kuraishi Y. Inhibitory effect of methanol extract of Ganoderma lucidum on acute itch-associated responses in mice. Biol Pharm Bull. 2010;33(5):909-11.
72.Zhou ZY, Tang YP, Xiang J, et al. Neuroprotective effects of water-soluble Ganoderma lucidum polysaccharides on cerebral ischemic injury in rats. J Ethnopharmacol. 2010 Aug 19;131(1):154-64.
73.Seto SW, Lam TY, Tam HL, et al. Novel hypoglycemic effects of Ganoderma lucidum water-extract in obese/diabetic (+db/+db) mice. Phytomedicine. 2009 May;16(5):426-36.
74.Kino K, Mizumoto K, Sone T, et al. An immunomodulating protein, Ling Zhi-8 (LZ-8) prevents insulitis in non-obese diabetic mice. Diabetologia. 1990 Dec;33(12):713-8.
75.Li F, Zhang Y, Zhong Z. Antihyperglycemic effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on streptozotocin-induced diabetic mice. Int J Mol Sci. 2011;12(9):6135-45.
76.Teng BS, Wang CD, Yang HJ, et al. A protein tyrosine phosphatase 1B activity inhibitor from the fruiting bodies of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst and its hypoglycemic potency on streptozotocin-induced type 2 diabetic mice. J Agric Food Chem. 2011 Jun 22;59(12):6492-500.
77.Teng BS, Wang CD, Zhang D, et al. Hypoglycemic effect and mechanism of a proteoglycan from Ganoderma lucidum on streptozotocin-induced type 2 diabetic rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 Feb;16(2):166-75.
78.Fatmawati S, Shimizu K, Kondo R. Ganoderol B: a potent alpha-glucosidase inhibitor isolated from the fruiting body of Ganoderma lucidum. Phytomedicine. 2011 Sep 15;18(12):1053-5.           
79.Mahomoodally MF, Subratty AH, Gurib-Fakim A, Choudhary MI, Nahar Khan S. Traditional medicinal herbs and food plants have the potential to inhibit key carbohydrate hydrolyzing enzymes in vitro and reduce postprandial blood glucose peaks in vivo. ScientificWorldJournal. 2012;2012:285284.
80.Chen Y, Qiao J, Luo J, et al. Effects of Ganoderma lucidum polysaccharides on advanced glycation end products and receptor of aorta pectoralis in T2DM rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Mar;36(5):624-7.
81.He CY, Li WD, Guo SX, Lin SQ, Lin ZB. Effect of polysaccharides from Ganoderma lucidum on streptozotocin-induced diabetic nephropathy in mice. J Asian Nat Prod Res. 2006 Dec;8(8):705-11.
82.Tie L, Yang HQ, An Y, et al. Ganoderma lucidum polysaccharide accelerates refractory wound healing by inhibition of mitochondrial oxidative stress in type 1 diabetes. Cell Physiol Biochem. 2012;29(3-4):583-94.
Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DM, Chan GC. Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jun 13;6:CD007731.

serial-reishi-button

Napsat komentář