Reishi a ochrana před UV zářením

Houbu Reishi využívá tradiční čínská medicína, ale i výzkumy západní medicíny ukazují, že složky této houby mohou pomoci při řadě problémů, třeba jako ochrana před UV zářením.

UV záření

UV záření má pro lidský organismus částečně pozitivní význam, protože nejenže přispívá k tvorbě pigmentu – melaninu, ale také dochází k syntéze vitamínu D. Stále více se v poslední době ukazuje, že tento vitamín je pro lidský organismus velmi důležitý. S UV zářením jsou ale také spojeny nepříznivé účinky, jako je poškození DNA a vznik šedého zákalu. V akutní fázi znamená vliv UV záření tendenci k předčasnému stárnutí, spálení pokožky, vznik otoků. Pokud je záření nadměrné a dlouhodobé, dochází k vysychání kůže a rychlejšímu stárnutí kůže, dále ke vzniku vrásek a pigmentových skvrn a případně i ke vzniknu karcinomu.

Ochrana před UV zářením

Základní ochranu před UV zářením představuje péče o pokožku. S ochranou může pomoci také medicinální houba Reishi. Ta přispívá ke zdraví svým antioxidačním vlivem, protinádorovými účinky. Výzkumy ukázaly, že Ganoderma lucidum se dokáže uplatnit také přímo při ochraně pokožky před UV zářením.

Ve studii z roku 2016 byl zkoumán vliv polysacharidů z Ganodermy. Právě polysacharidy představují hlavní účinnou složku houby a jsou zodpovědny za protinádorové působení a antioxidační vliv. Studie zkoumala vliv ultrafialového B záření (UVB) u lidských fibroblastů in vitro za využití polysacharidů. Fibroblasty jsou základní buňky vazivové tkáně, které se nacházejí v různých částech těla. Kromě jiného se podílejí hojení ran tam, kde je poraněná pokožka. Část buněk byla kultivována a osvícena, přičemž byly přidány polysacharidy z Reishi v dávkách 10, 20 a 40 µg/ml. Tyto buňky byly životaschopnější, žily déle a vykazovaly zvýšenou expresi proteinu CICP, sníženou expresi proteinu MMP-1 a snížené hladiny reaktivních kyslíkových derivátů v buňkách vzhledem neošetřeným buňkám. Polysacharidy z Reishi se postaraly o ochranu fibroblastů před UV zářením, z části také svým antioxidačním vlivem.

Zdroj

1) http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupani-ve-volne-prirode/uv-zareni
2) Zeng Q, Zhou F, Lei L, et al. Ganoderma lucidum polysaccharides protect fibroblasts against UVB-induced photoaging. Mol Med Rep. 2016 Dec 12. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27959406/

serial-reishi-button

Napsat komentář