Reishi proti zánětům a bolesti

Známá čínská houba Reishi nabízí velmi široké využití. Tradiční čínská medicína Reishi nasazuje na záněty a řadu dalších zdravotních komplikací.

Záněty jsou mezi dnešními projevy zdraví velmi zastoupenými problémy. Přitom je důležité vědět, že jejich častý výskyt škodí. V podstatě se vlastně jedná o obrannou reakci organismu, při které dochází k biologickým a imunologickým změnám. Mohou mít různou příčinu. Zánětlivá odpověď také někdy škodí, a to když se rozvine do chronické podoby. V rostlinné říši se hledají jejich představitelé, kteří potlačují tvorbu prozánětlivých mediátorů (látek ovlivňujících průběh zánětlivé reakce) imunitními buňkami.

Reishi zdolává záněty

Ganoderma lucidum, jak se tato všestranná houba botanicky označuje, je také zkoumána „západní vědou‟. Právě protizánětlivé působení patří mezi potvrzené vlivy lesklokorky lesklé. Mezi složky, kterým jsou přisuzovány tyto vlastnosti, jsou uváděny hlavně triterpenoidy.

Někteří vědci dávají do souvislosti také vliv polysacharidů z této houby na zánět a nádorová onemocnění. Při testování na myších, kterým byl uměle vyvolán akutní nebo chronický zánět, vykazovaly polysacharidy z Reishi stejný výsledek, jako při působení léku diclofenac. (1, 2)

Triterpenoid z Reishi pomáhá proti zánětu i nespavosti

V  jedné z nejnovějších studií vědci zkoumali protizánětlivé působení a také vliv na nespavost. Oba problémy jsou pro spoustu lidí poměrně důležitým tématem. Bolest, záněty a právě nespavost řeší mnoho z nich. Vědci testovali terpenoid lucidone D z etanolového extraktu z houby Ganoderma lucidum (česky lesklokorka lesklá). Právě triterpenoidy patří mezi hlavní složky Reishi a jejich protizánětlivý vliv je podrobován častému zkoumání. Lucidone byl testován na modelu lipopolysacharidem indukované makrofágové zánětlivé odpovědi RAW264.7. Z výsledků lze vyčíst významné utlumení tvorby zánětlivých mediátorů NO (oxid dusnatý). Mohou snižovat úrovně exprese proteinů iNOS a COX-2. Významně poklesla tvorba působků TNF-a a IL, 6. Ty jsou totiž zodpovědné za podporu vzniku a trvání zánětu, proto je jejich nižší tvorba velmi žádoucí. Uvedená zjištění naznačují protizánětlivou aktivitu terpenoidu lucidone. Potvrzeny byly výsledky i testováním na samcích myší. Ukázaly tedy nejen protizánětlivé, ale i analgetické a sedativní působení lucidonu. (3)

Zdroj:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1n%C4%9Bt
2) Sajjad Ahmadi-Renani, Mahdi Fasihi-Ramandi, Kazem Ahmadi – corresponding author. Ganoderma lucidum: A promising anti-inflammatory medicinal plant. Journal of HerbMed Pharmacology. 2014; 3(1): 67-68. Dostupné z http://www.herbmedpharmacol.com/PDF/JHP-3-67.pdf
3) Feng X, Wang Y. Anti-inflammatory, anti-nociceptive and sedative-hypnotic activities of lucidone D extracted from Ganoderma lucidum. Cell. Mol. Biol. (Noisy-le-grand) 2019 Apr 30; 65(4):37-42. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31078150

serial-reishi-button

Napsat komentář