Jak Reishi bojuje proti stárnutí 1.část

Život prodlužující vlastnosti Reishi

Již několik desetiletí se vědecké výzkumy intenzivně zaměřují na rozbor stovek unikátních bio-aktivních složek nacházejících se v léčivé houbě Reishi. Jen za jediný rok byly objeveny tři nové složky. Při každém novém nálezu se objevila fascinující medicínská využití Reishi.

Nyní existuje spoustu působivých údajů, které dokládají nejen život prodlužující vlastnosti1,2 Reishi, ale také její významnou schopnost stimulovat mozkové neurony3, vyhledat a zničit rakovinové buňky4 a předcházet vzniku nových tukových buněk u obézních jedinců5. Příkladem rostoucí  role Reishi ve vědě je to, že výzkumníci popsali u laboratorních myší prodloužení života o 9 % až po více než 20 % – což odpovídá 7 až skoro 16 letům v případě lidského života.2,6,7

Pokud by tyto vybrané přínosy nebyly dostačující, početné složky Reishi vykazují také terapeutický efekt na astma8, alergie9, autoimunitní choroby10-15, Alzheimerovu16 a Parkinsonovu nemoc17-21, diabetes22-26, choroby jater27-36 atd.

Vzhledem ke složité skladbě bioaktivních složek Reishi, je toho stále více k objevování. V této zprávě vás obeznámíme s tím, jak Reishi úspěšně ovlivňuje širokou škálu škodlivých vlivů stárnutí.

Mnoho složek ovlivňujících mechanismus stárnutí

Houby Reishi jsou pro lékařské účely používány přinejmenším 2000 let.37 Houby byly u starověkých národů známé jako „houba nesmrtelnosti“37 – a z dobrého důvodu. Měly pověst jako podpůrný prostředek zdraví, dlouhověkosti, posilnění imunitního systému a snížení rizika potíží zkracujících život jako jsou kardiovaskulární choroby a rakovina.38-41 Věda nakonec potvrdila tuto tradiční moudrost.

Původně byly houby Reishi vzácné a drahé,38,42 ale v dnešní době pokroky v kultivačních technikách udělaly tyto léčivé houby dostupnějšími, což vedlo k explosi výzkumu jejich vlastností a složek.38,42

Výzkumy ukázaly, že houby Reishi mohou přispět ke zvýšení dožitého věku.1,2 Mohou pomoci zvládnout některé ze současných problémových stavů souvisejících s věkem, včetně autoimunitních chorob, neurodegenerativních poruch, diabetu, chorob jater, rakoviny atd.

Jak je možné, že tato obyčejná houba může mít tak rozsáhlý efekt na zdraví? Mějte na paměti, že není jeden jediný důvod stárnutí a chorob. Na tomto stavu se podílí mnoho faktorů – to znamená, že abyste je porazili, je s nimi třeba bojovat s pomocí komplexního přístupu. To je přesně to, co dělá houby Reishi tak silné. Tyto houby samy o sobě obsahují stovky biologicky aktivních molekul – z nichž všechny pracují společně na vytvoření širokého spektra přínosů pro zdraví.

Reference
1.Chuang MH, Chiou SH, Huang CH, Yang WB, Wong CH. The lifespan-promoting effect of acetic acid and Reishi polysaccharide. Bioorg Med Chem. 2009 Nov 15;17(22):7831-40.
2.Wu Z, Zhang Y, Tan N, Zhao C, Yang J, Zhu J-S. ReishiMax extends the life span of mice: A preliminary report. The FASEB Journal. 2011 April;25(601.2).
3.Chen LW, Horng LY, Wu CL, Sung HC, Wu RT. Activating mitochondrial regulator PGC-1alpha expression by astrocytic NGF is a therapeutic strategy for Huntington’s disease. Neuropharmacology. 2012 May 24.
4.Sun LX, Lin ZB, Duan XS, et al. Enhanced MHC class I and costimulatory molecules on B16F10 cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. J Drug Target. 2012 Aug;20(7):582-92.
5.Thyagarajan-Sahu A, Lane B, Sliva D. ReishiMax, mushroom based dietary supplement, inhibits adipocyte differentiation, stimulates glucose uptake and activates AMPK. BMC Complement Altern Med. 2011;11:74.
6.Available at: http://www.census.gov/compendia/statab/cats/births_deaths_marriages_divorces/life_expectancy.html. Accessed July 3, 2012.
7.Available at: http://web.jhu.edu/animalcare/procedures/mouse.html#biology. Accessed November 2, 2012.
8.Liu YH, Tsai CF, Kao MC, Lai YL, Tsai JJ. Effectiveness of Dp2 nasal therapy for Dp2- induced airway inflammation in mice: using oral Ganoderma lucidum as an immunomodulator. J Microbiol Immunol Infect. 2003 Dec;36(4):236-42.
9.Mizutani N, Nabe T, Shimazu M, Yoshino S, Kohno S. Effect of Ganoderma lucidum on pollen-induced biphasic nasal blockage in a guinea pig model of allergic rhinitis. Phytother Res. 2012 Mar;26(3):325-32.
10.Jan RH, Lin TY, Hsu YC, et al. Immuno-modulatory activity of Ganoderma lucidum-derived polysacharide on human monocytoid dendritic cells pulsed with Der p 1 allergen. BMC Immunol. 2011;12:31.
11.Ho YW, Yeung JS, Chiu PK, et al. Ganoderma lucidum polysaccharide peptide reduced the production of proinflammatory cytokines in activated rheumatoid synovial fibroblast. Mol Cell Biochem. 2007 Jul;301(1-2):173-9.
12.van der Hem LG, van der Vliet JA, Bocken CF, Kino K, Hoitsma AJ, Tax WJ. Ling Zhi-8: studies of a new immunomodulating agent. Transplantation. 1995 Sep 15;60(5):438-43.
13.Qi G, Hua H, Gao Y, Lin Q, Yu GY. Effects of Ganoderma lucidum spores on sialoadenitis of nonobese diabetic mice. Chin Med J (Engl). 2009 Mar 5;122(5):556-60.
14.Lin YL, Lee SS, Hou SM, Chiang BL. Polysaccharide purified from Ganoderma lucidum induces gene expression changes in human dendritic cells and promotes    T helper 1 immune response in BALB/c mice. Mol Pharmacol. 2006        Aug;70(2):637-44. Epub 2006 May 2.
15.Kohguchi M, Kunikata T, Watanabe H, et al. Immuno-potentiating effects of the   antler-shaped fruiting body of Ganoderma lucidum (Rokkaku-Reishi). Biosci        Biotechnol Biochem. 2004 Apr;68(4):881-7.
16.Lai CS, Yu MS, Yuen WH, So KF, Zee SY, Chang RC. Antagonizing beta-amyloid peptide neurotoxicity of the anti-aging fungus Ganoderma lucidum. Brain Res. 2008 Jan 23;1190:215-24.
17.Ding H, Zhou M, Zhang RP, Xu SL. Ganoderma lucidum extract protects dopaminergic neurons through inhibiting the production of inflammatory mediators by activated microglia. Sheng Li Xue Bao. 2010 Dec 25;62(6):547-54.
18.Patocka J. Anti-inflammatory triterpenoids from mysterious mushroom Ganoderma lucidum and their potential possibility in modern medicine. Acta Medica (Hradec Kralove). 1999;42(4):123-5.
19.Zhao HB, Lin SQ, Liu JH, Lin ZB. Polysaccharide extract isolated from ganoderma lucidum protects rat cerebral cortical neurons from hypoxia/reoxygenation injury. J Pharmacol Sci. 2004 Jun;95(2):294-8.
20.Lee I, Ahn B, Choi J, Hattori M, Min B, Bae K. Selective cholinesterase inhibition by lanostane triterpenes from fruiting bodies of Ganoderma lucidum. Bioorg Med Chem Lett. 2011 Nov 1;21(21):6603-7.
21.Zhang R, Xu S, Cai Y, Zhou M, Zuo X, Chan P. Ganoderma lucidum protects dopaminergic neuron degeneration through inhibition of microglial activation. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:156810.
22.Zhou Y, Qu ZQ, Zeng YS, et al. Neuroprotective effect of preadministration with Ganoderma lucidum spore on rat hippocampus. Exp Toxicol Pathol. 2012 Nov;64(7-8):673-80.
23.Wang CD, Teng BS, He YM, et al. Effect of a novel proteoglycan PTP1B inhibitor from Ganoderma lucidum on the amelioration of hyperglycaemia and dyslipidaemia in db/db mice. Br J Nutr. 2012 Mar 27:1-12.
24.Zhang HN, He JH, Yuan L, Lin ZB. In vitro and in vivo protective effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on alloxan-induced pancreatic islets damage. Life Sci. 2003 Sep 19;73(18):2307-19.
25.Xue H, Qiao J, Meng G, et al. Effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on hemodynamic and antioxidation in T2DM rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Feb;35(3):339-43.
26.Yang Q, Wang S, Xie Y, Sun J, Wang J. HPLC analysis of Ganoderma lucidum polysaccharides and its effect on antioxidant enzymes activity and Bax, Bcl-2 expression. Int J Biol Macromol. 2010 Mar 1;46(2):167-72.
27.Shi Y, Sun J, He H, Guo H, Zhang S. Hepatoprotective effects of Ganoderma lucidum peptides against D-galactosamine-induced liver injury in mice. J Ethnopharmacol. 2008 May 22;117(3):415-9.
28.Jin H, Jin F, Jin JX, et al. Protective effects of Ganoderma lucidum spore on cadmium hepatotoxicity in mice. Food Chem Toxicol. 2012 May 29.
29.Zhang GL, Wang YH, Ni W, Teng HL, Lin ZB. Hepatoprotective role of Ganoderma lucidum polysaccharide against BCG-induced immune liver injury in mice. World J Gastroenterol. 2002 Aug;8(4):728-33.
30.Wang X, Zhao X, Li D, Lou YQ, Lin ZB, Zhang GL. Effects of Ganoderma lucidum polysaccharide on CYP2E1, CYP1A2 and CYP3A activities in BCG-immune hepatic injury in rats. Biol Pharm Bull. 2007 Sep;30(9):1702-6.
31.Kim DH, Shim SB, Kim NJ, Jang IS. Beta-glucuronidase-inhibitory activity and hepatoprotective effect of Ganoderma lucidum. Biol Pharm Bull. 1999 Feb;22(2):162-4.
32.Basinska A, Florianczyk B. Beta-glucuronidase in physiology and disease. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med. 2003;58(2):386-9.
33.Beaton MD. Current treatment options for nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis. Can J Gastroenterol. 2012 Jun;26(6):353-7.
34.Milic S, Stimac D. Nonalcoholic fatty liver disease/steatohepatitis: epidemiology, pathogenesis, clinical presentation and treatment. Dig Dis. 2012;30(2):158-62.
35.Paredes AH, Torres DM, Harrison SA. Nonalcoholic fatty liver disease. Clin Liver Dis. 2012 May;16(2):397-419.
36.Wu YW, Fang HL, Lin WC. Post-treatment of Ganoderma lucidum reduced liver fibrosis induced by thioacetamide in mice. Phytother Res. 2010 Apr;24(4):494-9.
37.Sanodiya BS, Thakur GS, Baghel RK, Prasad GB, Bisen PS. Ganoderma lucidum: a potent pharmacological macrofungus. Curr Pharm Biotechnol. 2009 Dec;10(8):717-42.
38.Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell JA, Benzie IFF. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. In: Benzie IF, Wachtel-Galor S, eds. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press; 2011.
39.Wachtel-Galor S, Tomlinson B, Benzie IF. Ganoderma lucidum („Lingzhi“), a Chinese medicinal mushroom: biomarker responses in a controlled human supplementation study. Br J Nutr. 2004 Feb;91(2):263-9.
40.Cheng KC, Huang HC, Chen JH, et al. Ganoderma lucidum polysaccharides in human monocytic leukemia cells: from gene expression to network construction. BMC Genomics. 2007;8:411.
41.Chang YH, Yang JS, Yang JL, et al. Ganoderma lucidum extracts inhibited leukemia WEHI-3 cells in BALB/c mice and promoted an immune response in vivo. Biosci Biotechnol Biochem. 2009 Dec;73(12):2589-94.
42.Boh B, Berovic M, Zhang J, Zhi-Bin L. Ganoderma lucidum and its pharmaceutically active compounds. Biotechnol Annu Rev. 2007;13:265-301.

Napsat komentář