Leskokorka lesklá a její vzdálení příbuzní

Lesklokorka lesklá má řadu příbuzných. Pojďme se podívat na několik z nich.

Lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum)

První z nich může být třeba lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum), která je velice pravděpodobná právě lesklokorce lesklé (Ganoderma lucidum). Nejedlá houba roste na listnatých stromech v teplejších oblastech. Oproti tomu lesklokorku jehličnanovou najdeme na kořenech a pařezech mrtvých i živých stromů v nižších, ale i horských oblastech – od nižších poloh až do hor, kde je častější. Roste od června do listopadu.

ganoderma lucidum pěstovaná v pytlích

Lesklokorka Pfeifferova (Ganoderma pfeifferi)

Lesklokorka Pfeifferova (Ganoderma pfeifferi) roste na dolních částech odumírajících a také mrtvých kmenů nebo pařezů listnatých stromů (obzvláště buků). Plodnice rostou po skupinách a vytvářejí střechovité uspořádání. Obvykle vystupují maximálně do 2 m od základu stromu. Sice je nejedlá, přesto je třeba dbát na záměnu s lesklokorkou pryskyřičnatou (Ganoderma resinaceum). Ta ale má světlejší dužninu a objevuje se především na dubech. Splést se dá také i s lesklokorkou tmavou (Ganoderma adspersum), které ale chybí lesklá krusta na povrchu klobouku.

Lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)

Nejedlá houba lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum) má kloboukatou plodnici a vyskytuje se jednotlivě nebo ve skupinách střechovitě nad sebou, parazituje na živém i mrtvém dřevu listnatých stromů (dub, buk, javor, habr…), výjimečně jehličnatých stromů (smrky, jedle). Víceleté plodnice se dají nalézt po celý rok.

Lesklokorka pryskyřičnatá (Ganoderma resinaceum)

Nejedlá lesklokorka pryskyřičnatá (Ganoderma resinaceum) je parazitující houba, která roste na živých listnatých stromech (dub), a to velmi vzácně. Když odumře hostitel, roste tento druh jako saprotrof. Můžeme ho najít v nižších, teplejších polohách, třeba na hrázích rybníků, v parcích nebo zahradách. Houba se dá zaměnit právě s lesklokorkou lesklou, která ale má třeňovou část. Splést se dá také s lesklokorkou ploskou, které na horní části plodnice chybí lakovitá krusta. Podobnou houbou je i lesklokorka Pffeiferova. Ta roste většinou v parcích a světlých lesích na bucích a je mnohem vzácnější. Její dužnina je tmavší, má sladší pach a jiné výtrusy.

Zdroj
http://atlashub.net
http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/chorose/item/2237-ganoderma-pfeifferi
Hagara L, Antonín V. 2014. Ottova encyklopedie hub, Ottovo nakladatelství, Praha.
http://ohoubach.cz
www.indexfungorum.org

serial-reishi-button