Přelomové novinky o houbách Reishi a prevenci rakoviny

Rakovina a reishi

Protirakovinné vlastnosti extraktu z Reishi

V extraktu z houby Reishi byly nalezeny nové pravidelné sloučeniny, přičemž přinejmenším 3 byly identifikovány jen na konci roku 2012.55 Tyto objevy vnesly světlo do pozoruhodných mnohočetně zaměřených protirakovinných vlastností extraktu z Reishi.

Nejvíc fascinující bylo vedle našich znalostí ohledně Reishi zjištění fenoménu imunitního dohledu. Nové rakovinové buňky se objevují ve vašem těle každý den, ale váš zdravý imunitní systém je běžně vyhledá a rychle aktivované zabijácké buňky zničí rozvíjející se rakovinu dříve, než může vytvořit nádor.

Stoupající věk spolu s útoky dalších chronických nemocí a vystavení různým toxinům z prostředí (a dokonce i některých léků) znamená, že schopnost vašeho imunitního systému provádět imunitní dohled slábne. A pokud pouze jedna abnormální buňka náchylná k rakovině unikne odhalení a zničení, může se obrovskou rychlostí vyvinout do plnohodnotného zhoubného bujení.

Pozoruhodné přínosy Reishi
Vyhodnocení všech dostupných klinických pokusů týkajících se použití Reishi při hrozbě rakoviny byly publikovány v červnu 2012. Přestože jsou data ukazující účinnost samotné Reishi nedostatečná, protože Reishi byla podávána souběžné s ozařováním a/nebo chemoterapií, pacienti s Reishi měli o 50 % větší pravděpodobnost positivní odezvy na léčbu v porovnání s těmi, kterým bylo poskytováno pouze samotné ozařování/chemoterapie. Výsledky u pacientů s rakovinou dostávající Reishi ukazují očekávaný nárůst imunitních buněk pro zlepšování reakce na nádor a povzbuzení hostitelovi imunity.

Reishi extrakt

Existuje velké množství dat ohledně toho, že extrakt z Reishi posiluje imunitní dohled a zlepšuje odhalování a odstraňování nově vznikajících rakovinových buněk z těla.56 A koncem roku 2012 několik nových výzkumů odhalilo, že tyto houby mají značně hlubší a rozvinutější mechanismus než se dříve předpokládalo. Mechanismus toho, jak Reishi rozpozná a potom napadne rakovinové buňky, je neobyčejně důmyslný a účinný. Víme, že rakovinové buňky se vyhýbají dohledu imunitního systému pomocí „skrývání“ jejich abnormálních znaků na povrchu.4 Tyto druhy molekulárních změn nejen povolí vzniknout počínající rakovině, ale také přispívají k recidivě rakoviny po chemoterapii.57

Extrakt z Reishi nutí rakovinové buňky odhalit jejich charakteristické znaky, čímž je vyznačuje pro zničení ochrannými zabijáckými buňkami.4 Zároveň extrakt z Reishi vyvolává produkci specifických molekul, které imunitní systém potřebuje pro dokončení zabíjecího procesu.4 Nakonec extrakt z Reishi zdokonalí zabíjení rakovinových buněk běžnými ochrannými zabijáckými buňkami a sníží množství léků na chemoterapii potřebných pro dokončení úkolu.57,58

Vedle jejich působivých vlastností posilujících imunitní dohled, extrakt z Reishi ovládá další četné způsoby při útocích na rakovinu:

  • Sloučeniny obsažené v Reishi, zejména triterpenoidy a polysacharidy, omezují tempo růstu nádoru blokováním abnormálních reprodukčních cyklů rakovinových buněk.59
  • Některé z těchto sloučenin jsou pro rakovinové buňky toxické, zatímco ke zdravé tkáni jsou šetrné.60,61
  • Sloučeniny v Reishi tlumí proces metastazování a snižují projevy genů podílejících se v rakovinových buňkách na jejich přežití, rozmnožování, pronikání a metastázích.61
  • Sloučeniny v Reishi také aktivují naprogramovanou buněčnou smrt zvanou apoptóza, která potlačuje maligní buňky.55,60-62

Všechny tyto účinky hub Reishi dohromady se mohou pochlubit snížením velikosti a rychlosti růstu nádorů, a to v klinických zkouškách jak u zvířat, tak u lidí.
Nejdramatičtější dopad byl prokázán u kolorektálního karcinomu, který je druhým nejčastějším důvodem smrti mezi rakovinami a který postihuje jak muže, tak ženy.63
Klinické studie ukazují, že extrakt z Reishi potlačuje vývoj adenomů, což jsou nezhoubné útvary nacházející se v tlustém střevě.64

Reference
55.Gao P, Hirano T, Chen Z, Yasuhara T, Nakata Y, Sugimoto A. Isolation and identification of C-19 fatty acids with anti-tumor activity from the spores of Ganoderma lucidum (reishi mushroom). Fitoterapia. 2012 Apr;83(3):490-9.
56.Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DM, Chan GC. Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2012;6:CD007731.
57.Wu QP, Xie YZ, Deng Z, et al. Ergosterol peroxide isolated from Ganoderma lucidum abolishes microRNA miR-378-mediated tumor cells on chemoresistance. PLoS One. 2012;7(8):e44579.
58.Yao X, Li G, Xu H, Lu C. Inhibition of the JAK-STAT3 signaling pathway by Ganoderic acid A enhances chemosensitivity of HepG2 Cells to cisplatin. Planta Med. 2012 Sep 7.
59.Wu G, Qian Z, Guo J, et al. Ganoderma lucidum extract induces G1 cell cycle arrest, and apoptosis in human breast cancer cells. Am J Chin Med. 2012;40(3):631-42.
60.Liu YJ, Shen J, Xia YM, Zhang J, Park HS. The polysaccharides from Ganoderma lucidum: Are they always inhibitors on human hepatocarcinoma cells? Carbohydr Polym. 2012 Oct 15;90(3):1210-5.
61.Martínez-Montemayor MM, Acevedo RR, Otero-Franqui E, Cubano LA,   Dharmawardhane SF. Ganoderma lucidum (Reishi) inhibits cancer cell growth       and expression of key molecules in inflammatory breast cancer. Nutr Cancer.   2011;63(7):1085-94. Epub 2011 Sep 2.
62.Lu H, Song J, Jia XB, Feng L. Antihepatoma activity of the acid and neutral components from Ganoderma lucidum. Phytother Res. 2012 Jan 25.
63.Available at: http://www.cdc.gov/VitalSigns/CancerScreening/#. Accessed October 23, 2012.
64.Oka S, Tanaka S, Yoshida S, et al. A water-soluble extract from culture medium of Ganoderma lucidum mycelia suppresses the development of colorectal adenomas. Hiroshima J Med Sci. 2010 Mar;59(1):1-6.

serial-reishi-button