Reishi jako antioxidant: Jak může prospět

Reishi je oblíbená medicinální houba, kterou tradiční čínská medicína využívá pro její podpůrné účinky na zdraví a délku života. Jaký vliv má Reishi jako antioxidant?

Působení Reishi

Reishi (Ganoderma lucidum) je plná sloučenin s vysoce biologicky aktivním působením. Projevují se antimikrobiálním a protizánětlivým vlivem, posilují také protinádorovou aktivitu a celkově působí na imunitní systém. Ze složek je třeba zmínit především polysacharidy (β-1,3-glukany) a triterpenoidy. Kromě toho v Reishi najdeme i fenoly, steroly, proteiny, lipidy, glykosidy, kumarin a stopové prvky (germanium, železo, zinek, mangan).

Vliv volných radikálů

Volné radikály a reaktivní formy kyslíku vznikají jako vedlejší produkty některých metabolických procesů. V organismu mají prospěšnou funkci, ale při nadbytku mohou radikály vážně poškodit buňky oxidačními procesy. Důsledkem pak je rychlejší stárnutí organismu a z toho vyplývající různá onemocnění. Může se jednat o různé záněty, šedý zákal, kožní, plicní, neurodegenerativní choroby (Parkinsonova, Alzheimerova choroba), poruchy imunity, ale podporují třeba i virové infekce.

Vliv Reishi na antioxidační procesy

Antioxidanty jsou látky, jejichž molekuly brání nebo významně omezují aktivitu kyslíkových radikálů. Pokud je nezlikvidují, převádějí je do méně reaktivních nebo nereaktivních stavů. Některé studie provedené s extrakty Reishi uvádějí vyšší činnost super oxid dismutázy a katalázy. Jedná se o enzymy, které mají vliv na likvidaci škodlivých reaktivních forem kyslíku.

Antioxidační aktivita Reishi byla studována třeba v případě Zhu a kol. (studie z 1999) in vitro. Byly získány frakce bohaté na terpeny a polysacharidy a byl posouzen jejich antioxidační účinek, přičemž terpenová frakce vykazovala vyšší aktivitu. Konkrétně se jednalo o kyselinu ganoderovou A, B, C a D, kyselinu lucidenovou B a ganodermanontriol.

Hasnat a kol. ve studii z r. 2013 uvedli, že extrakty získané z Ganodermy lucidum (pěstované na hnědé naklíčené rýži) vykazovaly důležitou antioxidační aktivitu in vitro. Projevila se vyšší činnost složek, jako je superoxiddismutáza, kataláza, glutathionperoxidáza v séru, játrech a mozku myší.

Turecká studie z roku 2019 zkoumala celkový antioxidační stav, index oxidačního stresu a antimikrobiální aktivity houby Reishi. Antimikrobiální aktivita byla stanovena pomocí 9 různých bakterií a plísní (Staphylococcus aureus, S. aureus MRSA, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Candida albicans, Candida krusei a Candida glabrata). Z výsledků bylo zřejmé, že houba vykazovala velmi silný antioxidační potenciál, projevila se i antimikrobiální aktivita.

Zdroj:
1) Wikipedia.org
2) Darija Cör, Željko Knez, Maša Knez Hrnčič. Antitumour, Antimicrobial, Antioxidant and Antiacetylcholinesterase Effect of Ganoderma Lucidum Terpenoids and Polysaccharides: A Review. Molecules. 2018 Mar; 23(3): 649. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6017764/
3) Celal Bal. Antioxidant and antimicrobial capacities of Ganoderma lucidum. J Bacteriol Mycol Open Access. 2019;7(1):5
. Dostupné z https://medcraveonline.com/JBMOA/antioxidant-and-antimicrobial-capacities-of-ganoderma-lucidum.html

serial-reishi-button

Napsat komentář