Reishi pro lepší spánek: Jak může tato houba pomoci

Zdravý spánek je pro lidský organismus nezbytný, přesto s ním má spousta lidí čím dál větší problém. Houby Ganoderma lucidum nabízí řadu prospěšných schopností, mezi které patří i vliv Reishi na spánek.

Význam spánku

Spánek představuje útlumově-relaxační fázi organismu, při které se regeneruje. Má několik fází, které charakterizují typické projevy. Obvykle lidé spí 6-9 hodin. Stále více lidí ale trpí problémy se spánkem a nespavostí. K nespavosti dochází, když se po spánku člověk necítí zregenerovaný, hůře usíná (déle než půl hodiny), budí se několikrát během noci (více než 4x) a vstává brzy ráno (hodinu před plánovaným vstáváním).

Nespavost způsobuje nezdravý životní styl, spousta stresu a zrychlený svět. Nespavost se pak projevuje únavou, ale také poruchami nálad a paměti. Při řešení problémů se spánkem může dát odpovědi i tradiční čínská medicína.

Reishi a spánek

Pomoc v rámci tradiční čínské medicíny můžeme hledat právě u houby Reishi (Ganoderma lucidum). Právě ona má vliv na řadu oblastí našeho zdraví. Jejich kumulace pak napomáhá lepšímu spánku. Reishi působí na pokles stresu a úzkosti protože přispívá ke zklidnění nervového systému a zároveň podporuje hlubokou relaxaci.

Studie na 132 lidech s neurastenií zjistila významný pokles únavy. Neurastenie představuje nejčastější druh neurózy, pro kterou je typické střídání stavů únavy a podrážděnosti, bolesti hlavy, poruchy spánku. V rámci randomizované studie dostávali nemocní po dobu 8 týdnů polysacharidový extrakt z Reishi v dávce 1800 mg třikrát denně nebo placebo. Výsledky ukázaly lepší výsledky polysacharidového extraktu a zlepšení celkového komfortu oproti výsledkům s placebem.

Předpokládá se, že i terpenoidy z Reishi patří mezi složky, které přispívají ke zklidnění nervové soustavy. To může mít vliv právě na neurastenie a nespavost. V rámci studie na krysách se ukázalo, že dlouhodobé užívání Reishi zvyšuje spánek s pomalými vlnami (tedy takzvaný hluboký spánek). Při třídenním podávání extraktu z Ganodermy (80 mg/kg) došlo k posílení celkové doby spánku a dobu spánku, projevily se hypnotické účinky. Nebyl přesně zjištěn mechanismus, kterým extrakt podporoval spánek. Podle vědců ale vliv souvisí s modulací cytokinů (jako je TNF-α). 

Zdroj:
Wikipedia.org
Tang, Wenbo & Gao, Yihuai & Chen, Guoliang & Gao, He & Dai, Xihu & Ye, Jinxian & Chan, Eli & Huang, Min & Zhou, Shufeng. (2005). A Randomized, Double-Blind and Placebo-Controlled Study of a Ganoderma lucidum Polysaccharide Extract in Neurasthenia. Journal of medicinal food. 8. 53-8. 10.1089/jmf.2005.8.53. https://www.researchgate.net/publication/7881303_A_Randomized_Double-Blind_and_Placebo-Controlled_Study_of_a_Ganoderma_lucidum_Polysaccharide_Extract_in_Neurasthenia
Cui XY, Cui SY, Zhang J, Wang ZJ, Yu B, Sheng ZF, Zhang XQ, Zhang YH. Extract of Ganoderma lucidum prolongs sleep time in rats. J Ethnopharmacol. 2012 Feb 15;139(3):796-800. doi: 10.1016/j.jep.2011.12.020. Epub 2011 Dec 21. PMID: 22207209., https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22207209/

serial-reishi-button

Napsat komentář